Siirry sisältöön

Etätulkkauksen suositukset

Nämä etätulkkauksen suositukset käsittelevät etätulkkauksen toteuttamista viittomakielen, viitotun puheen, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten tulkkauksessa sekä kirjoitustulkkauksessa. Suosituksia voivat hyödyntää kaikki etätulkkauksen osapuolet: tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas, tulkki, tulkkaustilanteen muut osapuolet ja tulkkaustilanteessa teknisenä tukena toimiva henkilö.  

Etätulkkauksen suositusten tarkoituksena on  

  • kuvata, kuinka etätulkkausta toteutetaan Suomessa 2020-luvulla 
  • koota hyväksi havaitut etätulkkauskäytänteet kaikkien etätulkkauksen osapuolten käyttöön 
  • antaa esimerkkejä erilaisista etätulkkauksen toteutustavoista 
  • innostaa etätulkkauksen käyttöön. 

Suositukset on laadittu osana Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanketta ja niiden laatimisessa on ollut mukana laaja joukko tulkkausalan toimijoita. Suosituksia laatimassa ja kommentoimassa on ollut muun muassa tulkkauspalvelun käyttäjiä, Kieliasiantuntijat, Suomen puhevammaisten tulkit, Suomen kirjoitustulkit, Kuurojen liitto, Kuuloliitto, Suomen kuurosokeat, Tikoteekki, Suomen tulkkien ja kääntäjien liitto, Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen edustajia sekä Diakonia-ammattikorkeakoulun henkilökuntaa. 

Kiitos kaikille sidosryhmätapaamisiin, haastatteluihin ja tekniseen testaukseen osallistuneille etätulkkauksen osapuolille! Onnistuneita etäkohtaamisia!