Siirry sisältöön

Ladattavat materiaalit ja lisää tietoa

Tietokoneen näyttö ja nuoli oikealle.

Etätulkkauksen suositukset, ladattavat

Lisää tietoa

Kela 2020. Palvelukuvaus. Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelu. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-vammaisten-tulkkauspalvelu-palveluntuottajille-palvelukuvaus-ja-tulkkaustuotteet?inheritRedirect=true 

Kela 2022. Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelu. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-etapalvelu 

Kela 2022. Vammaisten tulkkauspalvelu. Etätulkkaus. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-etatulkkaus 

Kela 2022. Opastus etätulkkausohjelmiston käyttöön. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-ohjelmiston-kayton-opastus 

Kela 2022. Kelan etätulkkauslaite. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-lainalaite 

L 133/2010. Laki vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta. Saatavilla 26.1.2023. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2010/20100133 

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. Saatavilla 26.1.2032 https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/ 

TTYR:n kokoama työryhmä: Tulkkauksen tallentamisen ohjeistus. (ei vielä julkaistu) 

Rönnberg, M. 2021. Tekstipuhelupalvelun tulevaisuus. Saatavilla 26.1.2023 https://www.valli.fi/wp-content/uploads/2021/09/Marika-Ronnberg_Tekstipuhelupalvelu-tulevaisuusnakymat-.pdf 

Tieteen termipankki 2020a. Käännöstiede: etätulkkaus. Saatavilla 26.1.2023 https://tieteentermipankki.fi/wiki/K%C3%A4%C3%A4nn%C3%B6stiede:et%C3%A4tulkkaus 

Tieteen termipankki 2020b. Käännöstiede: lähitulkkaus. Saatavilla 26.1.2023 https://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:l%C3%A4hitulkkaus