Siirry sisältöön

Tulkille

Tämä osio etätulkkauksen suosituksista on suunnattu erityisesti tulkille.

Kuvituskuva, mies istuu kirjapinon päällä läppäri sylissä, nainen viittoo, taustallaan näyttötaulu

Etätulkkaukseen valmistautumisen muistilista 

Sovi käytännön asioista

Ennen etätulkkausta tulkkauksen osapuolten on hyvä sopia ainakin seuraavista:  

 • Mitä ohjelmistoa tai ohjelmistoja etätulkkauksessa käytetään?  
 • Kuka luo etäyhteyslinkin ja lähettää sen, sekä keille ja mihin linkki lähetetään?  
 • Mitä tehdään, jos yhteys katkeaa kesken tulkkauksen?  

Lähetä osallistumislinkki kaikille osapuolille

Etätulkkaus voidaan järjestää samassa tai eri etäyhteydessä kuin tulkattava etätilaisuus. Pyydä osallistumislinkki etätilaisuuden järjestäjältä.  Huolehdi, että kaikilla etätulkkauksen osapuolilla on linkki etäyhteyteen, jossa tulkkaus järjestetään. 

Sovi paritulkkauksen toimintatavoista

Jos etätulkkaus toteutetaan paritulkkauksena, sovi seuraavista asioista:  

 • Tulkataanko samasta paikasta vai etäyhteyden päästä?  
 • Miten työnjako toteutetaan?  
 • Mikä tulkkausvuoron kesto on?  
 • Kuinka vuoro vaihdetaan?  
 • Miten tukivuorossa oleva tulkki tukee aktiivivuorossa olevaa tulkkia?  

Kokoa etätulkkauspiste

Kokoa etätulkkauspiste. Ota huomioon fyysinen ja kognitiivinen ergonomia sekä varmista omalta osaltasi tietoturvan toteutuminen. Varaa kaikki etätulkkauksessa tarvittavat koneet ja niiden laturit lähellesi, jotta virtaa riittää koko tulkkauksen ajaksi. 

Avaa yhteydet ajoissa

Avaa ja testaa etäyhteys hyvissä ajoin, jotta etäyhteys on valmiina, kun tulkattava tilanne alkaa. Huomioi etäyhteyksien avaamiseen ja testaamiseen tarvittava aika jo tilauksessa. Riittävä aika on yleensä 10–15 minuuttia.  

Pyydä tarvittavat oikeudet

Jos etätulkkaus tapahtuu samassa etäkokouksessa, jossa tulkattava tilaisuus toteutuu, kerro etäkokouksen järjestäjälle tulkkauksesta ja pyydä kokouksen järjestäjältä tarvitsemasi oikeudet. Saatat tarvita ylläpitäjän oikeuksia pystyäksesi kiinnittämään näkymään useamman kuvaruudun.  

Tarkista kuuluvuus ja/tai näkyvyys

Tarkista, että etäkokouksen äänet kuuluvat kuulokkeista tai koneesi kaiuttimista ja että muut kuulevat sinun äänesi. Varmista, että kamerasi toimii ja näyt hyvin ruudulla, jos se on tarpeen. Jos käytät etätulkkauksessa kommunikoinnin apuvälineitä, suuntaa kamera siten, että näkyvyys on hyvä.  

Säädä näkymä sopivaksi

Säädä ohjelman asetukset itsellesi sopivaksi ja kiinnitä ruudulle tarvittavat henkilöt ja näkymät.  

Lähteet  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/  

Etätulkkausympäristö

Etätulkkausympäristöllä tarkoitetaan kaikkia niitä tiloja, joista tulkkaustilanteen osapuolet osallistuvat etätulkkaustilanteeseen. Tilojen lisäksi etätulkkausympäristöön kuuluu etätulkkauksen tekniikka, kuten laitteet ja etäyhteydet, joissa vuorovaikutus tapahtuu.

Etätulkkauspiste tarkoittaa tulkkauksessa käytettäviä laitteita, taustoja, valoja sekä muita etätulkkauksessa tarvittavia välineitä, kuten tuoli ja tasot, joille laitteet asetetaan. Etätulkkauspiste tarkoittaa myös toimiston tai kodin osoitetta, jossa tulkki tekee etätulkkausta.

Etätulkkaustila tarkoittaa etätulkkauspistettä ja huonetta ja tilaa sen taustalla.

Etätulkkaustilan valmistelussa ja etätulkkauspisteen kokoamisessa tulee kiinnittää huomiota etätulkkauksen fyysiseen ja kognitiiviseen ergonomiaan, etätulkkauksen olosuhteisiin, laitteisiin ja tietoliikenneyhteyksiin, ohjelmistoihin ja tietoturvaan. Etätulkkauspiste voidaan koota erilaisiin tiloihin. Se voidaan koota pysyvästi palveluntuottajan toimipisteeseen tai tulkin kotiin, jolloin etätulkkauspiste voidaan joutua purkamaan ja kokoamaan aina uudestaan. Etätulkkaustilana voi toimia myös asiakkaan työ- tai opiskelupaikka, koti tai vaihtelevat asioimisympäristöt.   

Lähteet

Kela (2020). Palvelukuvaus.   

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. Saatavilla 26.1.2023 https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/  

Etätulkkauksen olosuhteet  

Asiakasryhmillä saattaa olla erityisiä tarpeita ja toiveita etätulkkauksen olosuhteista. Siksi tulkin ja asiakkaan on hyvä käydä läpi etätulkkauksen olosuhteet aina tulkkauksen aluksi. Osa asiakkaista saattaa tarvita lähitukea etätulkkauksessa tarvittavien laitteiden virittämiseen, ohjelmien käynnistämiseen ja kuvakulman säätämiseen sopivaksi. Tutustu alla olevaan kuvaan ja tutki, millaisia asioita on hyvä huomioida etätulkkauspistettä kootessasi. 

Thinglink-kuva alla:

Klikkaa tästä avataksesi saavutettavan näkymän tästä sisällöstä

 

Näytön tietoturvasuoja

Voit parantaa etätulkkauksen tietoturvaa käyttämällä tietoturvasuojaa, joka on näytön päälle asetettava tummennettu kalvo. Suoja varmistaa, etteivät muut pysty tarkastelemaan näytöllä näkyviä tietoja. Tämä on hyvä huomioida, jos seuraat etätulkkausta tilassa, jossa on muita ihmisiä. Suojissa on usein myös heijastuksen esto ja sinivalosuodatin, jotka auttavat vähentämään silmien rasitusta pidemmän etätulkkauksen aikana.  

Laitteet

Varaa etätulkkaukseen riittävä määrä laitteita. Tulkkauksen toteuttamistapa vaikuttaa tarvittavien laitteiden määrään. Saatat tarvita kahta tai useampaa laitetta tai näyttöä esimerkiksi tulkattavan tilaisuuden seuraamiseen, etätulkkauksen toteuttamiseen, sähköisen materiaalin avaamiseen ja erilliseen etäyhteyteen tulkkiparin tai tulkin ja asiakkaan välille. 

Akunkesto

Varmista, että sähköpistoke on lähellä. Varaa lähellesi jatkojohto tai täyteen ladattu varavirtalähde. Huolehdi, että laitteet on ladattu täyteen ja sinulla on tarvittavat laturit käytettävissäsi.  

Kuulokemikrofoni

Käytä etätulkkauksessa kuulokkeita, joissa on mikrofoni, varmistaaksesi paremman kuuluvuuden molempiin suuntiin. Valitse itsellesi sopiva kuulokkeet, joita pystyt käyttämään pidemmänkin ajan. Langalliset kuulokkeet toimivat varmemmin. Langattomien kuulokkeiden etuna on viittomisen ja liikkumisen vapaus, kun sinun ei tarvitse varoa johtoa, mutta ne tarvitsee muistaa ladata. Vastamelukuulokkeet auttavat sulkemaan ympäristöstä tulevat häiriöäänet pois, mikä parantaa kognitiivista ergonomiaa. Pyri puhumaan normaalilla äänenvoimakkuudella, ettet turhaan rasita ääntäsi. Etätulkkauksessa kuulokkeet varmistavat hyvän kuuluvuuden molempiin suuntiin. Kuulokkeita käyttämällä voit varmistaa osaltasi myös etätulkkauksen tietoturvaa, kun tilanteessa käytävä keskustelu ei kuulu tietokoneen kaiuttimien kautta. Valitse itsellesi sopiva kuulokkeet, joita pystyt käyttämään pidemmänkin tulkkauksen ajan.   

Kuulokemikrofonin vaihtoehtona voi olla esimerkiksi hyvälaatuinen konferenssimikrofoni, mikäli tila, jossa tulkkaus toteutetaan tämän mahdollistaa. Sellaisen käyttö voi helpottaa paritulkkaustyöskentelyä silloin, kun tulkit ovat samassa tilassa. 

Jos videoyhteyden päässä olevan asiakkaan ääni joudutaan tilanteessa ohjaamaan ulkoiseen kokouskaiuttimeen ja kolmannen osapuolen äänet ovat ohjattu kuulokkeisiin, vastamelukuulokkeet voivat haitata tulkin kuulemista.  

Etäkirjoitustulkkauksen näkymä

Huolehdi, että etäkirjoitustulkkauksessa taustan väri sekä tekstin paikka, väri ja koko ovat itsellesi sopivat. Osassa ohjelmia osapuolet voivat muuttaa tekstin kokoa ja paikkaa sekä taustan ja tekstin väriä itselleen sopiviksi. Osassa ohjelmia vain tulkki voi tehdä muutokset asiakkaan toiveiden mukaisesti.   

Jos käytät kameraa tulkkauksen aikana 

Valaistus

Järjestä valaistus niin, että tulkkauksen osapuolet näkevät toisensa hyvin. Vältä teräviä varjoja, vastavaloa ja heijastuksia. Kameran suunnasta ja mielellään useammasta eri kulmasta tuleva valaistus toimii hyvin. Luonnonvalo voi olla riittävä, mutta se vaihtelee sään mukaan. Voit säätää ikkunasta tulevaa valoa kaihtimilla ja verhoilla. Lisävalaistuksena voit käyttää esimerkiksi rengasvaloa tai seinän tai katon kautta heijastettavaa valoa. Varmista, ettei valaistus aiheuta häiriöitä kuvanlaatuun.  

Kameran säädöt

Valaistus vaikuttaa videokuvan laatuun. Kuva voi jäädä rakeiseksi liian hämärässä valaistuksessa. Liian kirkas valaistus taas ylivalottaa kasvot ja kädet. Tarkista myös kameran automaattiset säädöt. Videokuvan välkkyminen voi johtua siitä, että kamera yrittää säätää kuvaa vaihtelevan valaistuksen mukaan.  

Tausta

Varmista, ettei selkäsi takana ole ikkunaa tai kiiltäviä pintoja, sillä heijastukset vaikeuttavat viittomisen seuraamista. Suosi yksivärisiä mattapintoja. Jos kotona tai toimistolla ei ole riittävän kokoista tyhjää seinäpintaa, voit laittaa taaksesi esimerkiksi sermin, verhon tai kankaan. Liikuteltavan taustan leveyden on hyvä olla vähintään 150 cm, jotta se riittää koko ruudun alueelle. Taustan väriksi sopivat esimerkiksi sinisen, vihreän, harmaan ja ruskean hillityt sävyt. Taustakankaita olisi hyvä olla ainakin studio-olosuhteissa erilaisia, jotta taustaa voi vaihtaa asiakkaiden tarpeiden mukaan.  Varmista, että taustanäkymäsi on siisti ja rauhallinen, ei levotonta näkymää, avoimia ovia toisiin huoneisiin, käytäviä yms., vaan mahdollisimman yksivärinen ja ilman visuaalista vilskettä. Professionaalinen tila viestii asiakkaalle luottamuksellisuudesta ja ammatillisuudesta sekä siitä, että tietoturva on huomioitu.  

Sijoittuminen tilassa

Sijoitu lähelle seinää ja poista näkyvistä ylimääräiset tavarat. Mitä enemmän taustalla on tilaa, sitä enemmän siellä on todennäköisesti visuaalisia häiriötekijöitä, kuten kirjahyllyjä, tauluja, valaisimia ja huonekaluja. 

Vaatetus

Suosi yksivärisiä paitoja, joissa on pitkät hihat ja pieni kaula-aukko, jotka luovat riittävän kontrastin käsien ja kehon välille. Vältä heijastavien asusteiden, kuten korujen ja kellojen, käyttöä.  

  

Etätulkkausohjelmien taustat  

Älä käytä etätulkkausohjelmien automaattisia taustoja tai taustan sumennusta. Niitä käyttäessäsi ääriviivasi katoavat taustaan, eivätkä kätesi tai kameralle näyttämäsi materiaalit, kuten mahdolliset kuvat tai tekstit, näy kunnolla.

Lisätietoa myös Kääntäjä-lehdestä 2/2022.

Säädettävä pöytä

Säädettävä pöytä helpottaa laitteiden sijoittamista oikealle korkeudelle. Asettamalla tietokoneen, näytön tai mobiililaitteen, dokumenttikameran tai muut kommunikoinnin apuvälineet sopivalle korkeudelle varmistat tulkkauksen näkyvyyden ja hyvän ergonomian. Aseta näppäimistö ja hiiri sopivalle etäisyydelle itsestäsi, jotta voit pitää hartiasi rentona.  

Tulkkausasento- ja etäisyys

Valitse itsellesi sopiva tulkkausasento. Jos tulkkaat istuen, hanki hyvä, säädettävä toimisto- tai satulatuoli, jolla saat ryhdikkään ja ergonomisen tulkkausasennon. Huomioi myös riittävä etäisyys kamerasta, mikäli käytät kameraa tulkkauksesi aikana. Riittävä etäisyys varmistaa, että käyttämäsi kommunikointimenetelmä tai viittomisesi mahtuu ruudulle. 

Pehmeä alusta

Käytä pehmeää, jalkoja aktivoivaa alustaa tulkatessasi seisten. Muista pitää venyttely- ja verryttelytaukoja.  

Jalkatuki

Erillisellä jalkatuella voit säätää itsellesi sopivan asennon tulkatessasi istuen.  

Vesipullo

Varaa vierellesi vesipullo. Voit huoltaa ääntäsi juomalla riittävästi vettä.  

Muistiinpanovälineet

Varaa käyttöösi muistiinpanovälineet. Muista tuhota kaikki tulkkauksen aikana tehnyt muistiinpanot tilanteen päätyttyä 

Taukojumppa

Huolehdi fyysisestä ja kognitiivisesta jaksamisestasi. Venyttele, jumppaa tai käy pienellä kävelyllä taukojen aikana. Muista myös silmäjumppa. Lepuuta silmiäsi sulkemalla ne hetkeksi tai katsomalla kaukaisuuteen.  

Lähteet  

Lillia-Hämäläinen, S. (3.11.2020). Etätulkkaus puhevammaisten tulkkauspalveluna. Tikonen 3/2020. Saatavilla 26.1.2023 https://tikonen.fi/aiheet/palvelut/etatulkkaus-puhevammaisten-tulkkauspalveluna/  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. Saatavilla 26.1.2023 https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/  

Tilanteenhallinta etätulkkauksessa  

Etätulkattu etäkokous etenee sujuvasti, kun kaikki osapuolet ovat tietoisia tulkkauksesta. Erityisesti kokouksen puheenjohtajan on tärkeä tietää, keitä tilanteeseen osallistuu ja minkälaisia tarpeita heillä on. Tästä syystä asiakkaan ja tulkkien kannattaa tiedottaa ennen tilaisuuden alkua tulkkauksesta ja siitä, kuinka tulkkaus etäkokouksen aikana tulee huomioida. Tätä varten kannattaa varata aikaa ennen tilanteen alkua 10–15 minuuttia.  

Jos olet menossa tulkiksi etätilaisuuteen, ilmoita tulostasi tilanteen järjestäjälle etukäteen. Näin tulkkaus ei tule järjestäjälle yllätyksenä. Kerro, mihin aikaan tulet paikalle. Kun järjestäjä on tietoinen aikataulusta, hänen ei tarvitse huolehtia siitä, toimivatko linkit vai johtuuko tulkin poissaolo teknisestä häiriöstä. Ilmoita, millä kanavalla tulkkaus tapahtuu: Samassa paikassa asiakkaan kanssa, samassa etäyhteydessä tilaisuuden kanssa vai erillisessä etäyhteydessä. Tule ajoissa paikalle etätilanteeseen, jotta ehdit vaihtaa muutaman sanan tulkkaukseen liittyen tilanteen järjestäjän kanssa. Tutustu myös muistilistoihin, jotka on laadittu tilanteen kolmannelle osapuolelle.

Etätulkkauksen suositukset, osallistujalle.

  Etätulkkauksen suositukset järjestäjälle.

Paritulkkaus etänä  

Etätulkkausta toteutetaan paritulkkauksena monella eri tavalla. Tulkkipari voi tehdä etätulkkauksen samasta sijainnista käsin, jolloin parin tukeminen on samankaltaista kuin lähitulkkauksessa. Asiakkaan kanssa on hyvä sopia etukäteen, toivooko hän molempien tulkkien näkyvän samassa ruudussa vai yhden tulkin näkyvän ruudulla kerrallaan. 

Tulkkipari voi myös tehdä etätulkkauksen eri sijainneista käsin, jolloin parin tukeminen tapahtuu joko samassa yhteydessä, jossa etätulkkauskin toteutetaan, tai tulkkien välille avataan erillinen yhteys parityöskentelyä varten. Etäparitulkkauksen tekninen toteutus mahdollistaa parin tukemisen useammalla tavalla. Varmista, että sinulla ja tulkkiparillasi on toimiva tapa parin tukemiseen. Ilman mahdollisuutta parin tukeen etäparitulkkaus toimii vain vuorottelun tasolla.  

Etätulkkaus voidaan toteuttaa myös hybriditulkkauksena, jolloin toinen tulkki on lähitulkkina ja toinen etänä. Hybriditulkkaus sopii erityisen hyvin tilanteisiin, jotka toteutetaan hybridinä. Hybriditulkkaus soveltuu hyvin myös kuurosokealle asiakkaalle tulkkaukseen. Hybridinä toteutettavassa tilaisuudessa etätulkki voi tulkata etäosallistujia ja lähitulkki lähiosallistujien puheenvuorot. Kuurosokeille tulkkauksessa etätulkki voi toimia kirjoitustulkkina, viittomakielen tulkkina tai puheentoistotulkkina ja lähitulkki keskittyä kuvailemaan virtuaalitilaa ja ihmisten reaktioita sosiaalishaptisia pikaviestejä käyttäen sekä vaihtaa tarvittaessa taktiilitulkkaukseen.  

Parin tukeminen viittomakielen tulkkauksessa

 • Missä paikassa etätulkkaus toteutetaan? Sopikaa, teettekö tulkkauksen samasta sijainnista vai eri sijainneista. Jos toteutatte etätulkkauksen samasta sijainnista, paras etäparitulkkauksen toteuttamispaikka on yleensä palveluntuottajan etätulkkausstudio.  
 • Millä tavalla tukea annetaan? Jos tulkkaatte eri sijainnista, varmistakaa, että teillä on toimiva yhteys parin tukemiseen. Jos tukeminen ei syystä tai toisesta onnistu etätulkkausohjelmassa, luokaa erillinen yhteys tuen antamista varten.  
 • Miten työ jaetaan? Vaihdetaanko vuoroa tietyn ajan jälkeen, tulkkaussuunnan mukaan vai tulkkausvuoroja aina puhujan vaihtuessa.  
 • Miten vuoronvaihto tapahtuu? On tilanteita, joissa toimivin tapa etätulkkauksen toteutukseen on se, että vain aktiivivuorossa olevalla tulkilla on kamera päällä. Luokaa tällöin erillinen etäyhteys parin tukemista varten. Jos vain yksi tulkki vuorollaan näkyy ruudulla, tukivuorossa oleva tulkki voi ilmoittaa vuoron vaihdosta avaamalla kameran. Jos molemmilla tulkeilla on kamera auki, vuoroa voidaan vaihtaa viittomalla VAIHTO. Paritulkki kuittaa vuoronvaihdon samalla viittomalla.   

Parin tukeminen etäkirjoitustulkkauksessa

 • Avaa erillinen yhteys, jaettu dokumentti tai chat-ikkuna tuen antamista varten. Tämä onnistuu erityisesti silloin, kun sinulla on käytettävissä useampi näyttö tai laite.  
 • Kun huomaat tulkkauksesta, että tulkkipari on saanut kirjoittamasi tuen, voit poistaa sen dokumentista.  
 • Jos tulkeilla ja asiakkailla on käytössä erillinen etäkokous tulkkausta varten, korjaukset voi kirjoittaa myös ohjelmiston chattiin, jolloin ne näkyvät tulkeille ja asiakkaille.  
 • Käyttäessäsi chattiä korjauksiin, liitä korjaus aina kontekstiin esimerkiksi näin: Kirjan kirjoittaja oli nimeltään — tai Kokouksen päivämäärä on —.  
 • Etänä tai eri tilassa ollessa aktiivivuorossa oleva tulkki voi kirjottaa tekstinäkymään ++ tai +++, joka tarkoittaa, että olen valmis ja voit ottaa vuoron. 

Etäkirjoitustulkkauksen valmistelut

Valmistautumisen muistilista tulkille

 • Varaa kaikki etätulkkauksessa tarvittavat koneet ja niiden laturit lähellesi, jotta virtaa riittää koko tulkkauksen ajaksi.  
 • Avaa kirjoitustulkkauksessa käyttämääsi laitteeseen kirjoitustulkkausohjelma ja varmista sen toimivuus.  
 • Tarkista asiakasnäkymästä, että siihen tulee tekstiä. Voit tarkistaa sen joko toiselta välilehdeltä tai esimerkiksi kännykältäsi.   
 • Etsi kokouslinkki sähköpostistasi riittävän ajoissa ennen kokouksen alkua. Liity kokoukseen toiselta laitteelta.  
 • Pyydä tulkkauksen aluksi etäkokouksen järjestäjältä tarvittavat oikeudet, kuten CC-oikeus, eli tekstitys/ Closed caption -oikeus  
 • Tarkista, että etäkokouksen äänet kuuluvat kuulokkeista tai koneesi kaiuttimista.   
 • Vaihda etäkokoukseen nimeksesi Tulkki, Kirjoitustulkki tai muu vastaava.  
 • Tarkista, että kamera ja mikrofoni ovat pois päältä.   
 • Kun tilaisuus alkaa ja asiakas on paikalla, aloita tulkkaaminen.  

  

Kirjoitustulkkauksessa käytettävät ohjelmistot

Etänä toteutettavassa kirjoitustulkkauksessa käytetään useita erilaisia ohjelmistoja. Osaan etäkirjoitustulkkauksessa käytettävistä ohjelmistoista etäkäyttö on integroituna tulkkausohjelmistoon. Osa etätulkkausohjelmistoista vaatii videoneuvotteluohjelman käyttöä, jonka kautta kirjoitustulkkaus jaetaan asiakkaalle etänä. Myös osassa videoneuvotteluohjelmia on mahdollisuus tekstittämiseen etänä (Closed captions).  

Jos etäkirjoitustulkkaus toteutuu siten, että kirjoitustulkkausohjelmisto jaetaan videoneuvotteluohjelman kautta, tulkin kannattaa jakaa etätulkkausohjelmiston ikkunaa eikä koko laitteen näyttöä. Tällöin asiakas näkee ainoastaan jaettavan etätulkkausohjelmiston. Jos tulkki jakaa näyttöä, asiakas näkee myös esimerkiksi ruudulle tulevat ilmoitukset saapuneista sähköposteista. Kun tulkki jakaa ikkunaa, voi hän myös asettaa chat-näkymän omalle koneelleen, jolloin se näkyy tulkille, muttei asiakkaalle. Jos paritulkkauksessa tulkit tulkkaavat eri sijainneista, molemmat jakavat oman tulkkausvuoronsa ajan etätulkkausohjelmiston ikkunaa asiakkaalle.  

Osassa etätulkkaukseen käytettäviä kirjoitustulkkausohjelmistoja jokaisen käyttäjän on mahdollista muokata oma näkymänsä mieleisekseen valitsemalla sopiva fonttikoko ja taustan väri.  

Lähteet  

Rintala, H. & Kilpeläinen, V. (12.3.2021). Kirjoitustulkkaus saavutettavasti kaikille: ohjeita etätapaamisten tueksi. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kuuloliitto.fi/kirjoitustulkkaus-saavutettavasti-kaikille-ohjeita-etatapaamisten-tueksi/  

Etätulkkauksen ergonomia

Etätulkkauksen olosuhteita luotaessa on tarpeen kiinnittää huomioita sekä fyysiseen että kognitiiviseen ergonomiaan. Etätulkkauksessa ollaan joskus pitkiäkin aikoja ruutujen ääressä, mikä rasittaa tuki- ja liikuntaelimistöä sekä silmiä. Etätulkkauksen fyysistä kuormitusta voidaan vähentää sopivilla välineillä ja säädettävillä kalusteilla sekä riittävillä tauoilla. Säädettävät tuolit ja pöydät mahdollistavat työasentojen ja työskentelykorkeuden vaihtamisen, jolloin tulkkaaminen onnistuu istuen tai seisten. Laitteet asetetaan sopivalle etäisyydelle siten, että tulkilla on riittävästi tilaa liikkua ja ylläpitää sopivaa työskentelyasentoa.   

Etätulkkauksen aikana fyysisestä ergonomiasta voi huolehtia pitämällä taukoja riittävän usein, vaihtamalla asentoa, venyttelemällä, tuulettamalla tila, siirtämällä katseen pois ruudusta ja katsomalla hetken aikaa vaikkapa ulos ikkunasta. Näillä keinoilla huolehditaan kaikkien etätulkkauksen osapuolten jaksamisesta.  

Kognitiivinen ergonomia liittyy mielen toimintoihin ja sen erilaisiin prosesseihin. Se keskittyy työn kognitiiviseen eli tiedolliseen puoleen. Näitä ovat muun muassa havaitseminen, muistaminen, kielellisten toimintojen ja päätöksenteon vaatimukset sekä kognitiivisesti kuormittavat työolosuhteet. Kognitiivinen kuormitus on henkistä rasitusta, joka haastaa aivotyötehtävien hoitamista. Etätulkkaus voi olla kognitiivisesti raskasta, sillä siihen liittyy monia päällekkäisiä toimintoja, kuten useiden laitteiden ja viestintäkanavien käyttö etätulkkauksen aikana. Etätulkkaukseen liittyy myös asioita, joihin osapuolet eivät välttämättä voi itse vaikuttaa. Tietoliikenneyhteyksissä voi olla häiriöitä, videokuva saattaa pätkiä ja kuuluvuus voi olla heikko johtuen käytettävästä teknologiasta, kuten mikrofonien ja kuulokkeiden laadusta sekä laitteiden ja ohjelmistojen asetuksista niin tulkilla kuin asiakkaallakin. Osapuolet voivat joutua pinnistelemään lähitulkkaustilannetta enemmän, jotta näkevät ja kuulevat riittävän hyvin ja käytettävissä on vähemmän visuaalista tietoa lähitulkkaukseen verrattuna.

Etätulkkaukseen valmistautuessa ja etätulkkauksen aikana on hyvä kiinnittää huomioita kognitiiviseen ergonomiaan. Kognitiivista kuormittumista voidaan vähentää varmistamalla, että etätulkkauksen fyysiset olosuhteet ovat kunnossa, osapuolet näkevät ja kuulevat toisensa hyvin ja osaavat ottaa etätulkkauksen erityispiirteet huomioon. Jokainen tulkkaustilanteen osapuoli pystyy jossain määrin omilla toimillaan vaikuttamaan ja parantamaan etätulkkauksen kognitiivista ergonomiaa ja näin vähentämään tarpeetonta aivokuormaa. Tämä helpottaa myös tulkkauksen sujumista ja parantaa tulkkauksen laatua. Kognitiiviseen kuormitukseen liittyy kuitenkin myös paljon sellaisia tekijöitä, joihin osapuolet eivät voi itse vaikuttaa. 

Lähteet  

Haapakoski, M. (2018). Havaittua visuaalista käytettävyyttä mittaavan mittariston kehittäminen. [Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. Saatavilla 26.1.2023 http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201804122044  

Isoaho, J., Liesivuori, J. & Naumanen, P. (i.a.) Ergonomia. Saatavilla 26.1.2023 https://valte.fi/wiki/tyoymp%C3%A4risto/ergonomia.html  

Kirjalainen, M. (24.8.2020). Onko sinun aivoillasi työrauha? Saatavilla 26.1.2023 https://www.mehilainen.fi/mehilaisen-blogi/aivojen-tyorauha  

Työterveyslaitos (i.a.). Aivotyötä tehdään yhdessä. Saatavilla 26.1.2023 https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/aivotyo-sujuvaksi/aivotyota-tehdaan-yhdessa  

Lammi, K.  & Minkkinen, L. (2022). Etätulkkaus ja tulkkien työhyvinvointi. Kääntäjä-lehti 2/2022. Saatavilla 16.2.2023 https://www.sktl.fi/@Bin/a856affc063c0d8a50d471924dfd5437/1675277580/application/pdf/3269982/ka%CC%88a%CC%88nta%CC%88ja%CC%882_22verkkoon.pdf  

Etätulkkauksen päättäminen

Palautteen antaminen

Lähitulkkauksessa tulkkausitilanteen päätteeksi asiakkaan ja tulkin on luontevaa vaihtaa vielä muutama sana tulkkauksesta ennen hyvästejä. Myös etätulkkaustilanteessa tilanteen lyhyelle koonnille ja hyvästeille kannattaa varata hetki aikaa, eikä sulkea yhteyksiä heti tulkkauksen päätyttyä. Tällöin on mahdollista vaihtaa tarvittaessa muutama sana etätulkkauksesta ja jakaa onnistumiset ja kehittämisehdotukset etätulkkauksesta yhteisesti. Etätulkkaus on yhteistyötä, jossa jokainen tulkkaustilanteen osapuoli voi omilla toimillaan vaikuttaa etätulkkauksen onnistumiseen ja sitä kautta tulkkauksen laatuun. Voimme yhteisesti kehittää etätulkkauksen käytänteitä ja sitä kautta muuttaa etätulkkausta toimivammaksi. Palautteen etätulkkauksesta voi toimittaa tarvittaessa myös Kelan tulkkausvälityskeskukseen tai tulkin työantajalle. 

Palautekeskustelu paritulkkauksen jälkeen

Paritulkkauksessa tulkkiparin on hyvä käydä lyhyt palautekeskustelu tulkkauksen päätteeksi. Kun tulkkipari tekee etätulkkauksen samassa paikassa, keskustelu on helppo toteuttaa kasvotusten. Eri pisteissä toteutetussa etätulkkauksessa tulkkien kannattaa ottaa lyhyt puhelu tulkkauksen päätteeksi. Yhteisen kokemuksen karttumisen kautta löytyy uusi toimintatapoja paitsi etätulkkauksen tekniseen toteutukseen, yhteistyöhön asiakkaan ja muiden osapuolten välillä sekä parityöskentelyyn etänä.  

Etätulkkauksen jälkitoimet

Varmista tietosuojan toteutuminen etätulkkauksen jälkeen seuraavilla toimilla:  

 • Huolehdi muistiinpanojen, chat-keskusteluiden, sähköpostien ja muiden tulkkaukseen liittyen materiaalien asianmukaisesta tuhoamisesta.  
 • Poista asiakkaiden yhteystiedot laitteistasi.  
 • Tyhjennä selaimen historia.  
 • Linkin luojan vastuulla on sulkea tapaaminen ja linkki niin, ettei sitä voi enää käyttää.  

Lähteet  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/