Siirry sisältöön

Etätulkkauksen tulevaisuus? 

Etätulkkauksessa käytettävä tekniikka ja alan käytänteet kehittyvät koko ajan, emmekä vielä tiedä, miten etätulkkausta tullaan toteuttamaan viiden tai kymmenen vuoden päästä. Voimme kuitenkin kurkistella tulevaan asiakkaiden ja tulkkien toiveiden ja visioiden sekä tällä hetkellä kehitteillä olevan tekniikan kehittymissuuntia aavistelemalla. Asiakkaiden ja tulkkien toiveet etätulkkauksen tulevaisuudesta liittyvät palvelun saatavuuteen ja kehittyvän teknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin.  

Läppäri, kirjoja, kuvituskuva.Nämä suositukset käsittelevät viittomakielen, kuurosokeiden ja puhevammaisten etätulkkausta sekä etäkirjoitustulkkausta. Tällä hetkellä eri asiakasryhmillä on erilaiset mahdollisuudet etätulkkauksen käyttämiseen. Viittomakielen etätulkkaus ja kirjoitustulkkaus etänä ovat ottaneet aimo harppauksia eteenpäin 2020-luvun alkupuolella johtuen etätulkkauksen käytön määrän voimakkaasta kasvusta koronapandemian alettua. Erityisesti puhevammaisten etätulkkausta käytetään edelleen melko vähän, mutta tekniikan kehittyessä ja käyttäjämäärän lisääntyessä toimivia etätulkkausratkaisuja syntyy varmasti. 

Alta voit lukea Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa koottuja ajatuksia ja toiveita siitä, millaista etätulkkaus voisi tulevaisuudessa olla:

Etätulkkauksen saatavuus

 • Etätulkkauspäivystys on saatavilla ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa vähintään hätätulkkaukseen. 
 • Etätulkin tilaaminen on mahdollista riippumatta hankinta-alueesta. 
 • Kuurojen tulkkien käyttäminen etätilaisuuksissa on mahdollista. 

Etätulkkauksen kokeilu ja opastus

 • Asiakkailla on mahdollisuus etätulkkauksen toiminnalliseen kokeilemiseen ennen etätulkkauslaitteen hakemista Kelalta, jotta asiakas voi testata, sopiiko etätulkkaus hänen käyttöönsä. 
 • Kela on laatinut etätulkkaukseen yhtenäisen opastusmateriaalin, jonka ansiosta opastuksen sisältö on yhtenäinen sitä antavasta tulkista tai palveluntuottajasta riippumatta. Etätulkkauksen opastusmateriaali sisältää perustiedot tietokoneen ja etätulkkausohjelmistojen käytöstä, maininnan etätulkkaukseen tarvittavasta riittävän nopeasta nettiyhteydestä, etätulkkauksen teknisen toteutuksen eri mahdollisuuksien esittelyn esimerkkien kautta ja kokouspuhelin käytön opastuksen. 

Viittomakielen etätulkkaus

 • Etätulkkauksessa on käytettävissä tarkoituksenmukaiset laitteet ja yhteydet, mikä vähentää teknisten ongelmien määrää. 
 • Etätulkkauksessa käytetään virtuaalilaseja ja hologrammitekniikkaa, mikä mahdollistaa viittomakielen kolmiulotteisuuden välittymisen kaksiulotteista ruutua paremmin.   

Etätulkkaus kuurosokeille

Kuurosokeat voivat käyttää kuuroja natiivitulkkeja osallistuessaan kansainvälisiin etätilaisuuksiin. 

Etäkirjoitustulkkaus

 • Puheentunnistusteknologia on kehittynyt, toimii laadukkaasti ja tunnistaa suomen kieltä sujuvasti. Puheentunnistus toimii kirjoitustulkin apuna, jolloin tulkin rooli muuttuu tekstin tuottajasta koneen tuottaman tekstin tarkistajaksi, virheiden korjaajaksi ja tekstin editoijaksi.
 • Tulkkaussovellukset ovat monipuolisia ja toimivat sujuvasti sekä lähi- että etätulkkauskäytössä. Sovelluksissa on tallennusmahdollisuus ja riittävä muistikapasiteetti kirjoitustulkkauksen käyttöön.  
 • Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelu laajenee etäkirjoitustulkkaukseen, mikä mahdollistaa kirjoitustulkkausta käyttäville asiakkaille lyhyiden päivystysluonteisen asiointien hoitamisen. 
 • Suoratekstityksen ja etäkirjoitustulkkauksen välillä on selkeä ero. 

Puhevammaisten etätulkkaus 

 • Asiakkaiden tietoisuus etätulkkauksen käyttömahdollisuuksia lisääntyy ja etätulkkaus arkipäiväistyy. 
 • Etätulkkausta käytetään tarkoituksenmukaisesti niissä tilanteissa, joihin se on sopiva tulkkaustapa. 
 • Asiakkaiden käytössä olevat laitteet on kartoitettu ja ne on kehitetty etätulkkaukseen soveltuviksi. Asiakkaalla on käytössään laitteet, joilla etätulkkauksen toteuttaminen on sujuvaa. Tulkilla on käytössä tarvittavat laitteet puhevammaisten etätulkkaukseen. 
 • Kelan etäpalvelu laajenee palvelemaan myös puhevammaisia asiakkaita. 

Lähteet 

Tossavainen, V. (21.1.2021). Yle lisää edelleen suorien määrää – suoratekstitysvelvoite nousee sataan prosenttiin vuoden 2022 alusta. Saatavilla 27.1.2023 https://yle.fi/aihe/artikkeli/2021/01/21/yle-lisaa-edelleen-suorien-ohjelmatekstitysten-maaraasuoratekstitysvelvoite