Siirry sisältöön

Asiakkaalle

Kun käytät etätulkkausta, tässä muutama käytännön perusasia huomioitavaksi ja muistin tueksi. 

Mies ja tietokone.

Jos etätulkkaus on sinulle uutta 

Jos etätulkkaus on sinulle vielä uusi asia tai et ole käyttänyt etätulkkausohjelmistoa aiemmin, sinun kannattaa harjoitella ohjelmiston käyttöä ennen etätulkkaustilannetta. Huomioi, että ohjelmiston ominaisuudet saattavat vaihdella riippuen siitä, käytätkö ohjelmistoa tietokoneella vai mobiililaitteella. Ohjelmistojen tietokone-, älypuhelin- ja tablettinäkymä saattavat näyttää erilaisilta ja niiden toiminnot voivat löytyä eri paikoista. Harjoittele etätulkkausohjelmiston käyttöä sillä laitteella, jolla käytät etätulkkausta. Voit myös pyytää Kelasta opastusta etätulkkauslaitteen tai –ohjelmiston käyttöön. 

Etätulkkauslaitteen hakeminen Kelalta  

Voit hakea Kelalta etätulkkauksen lainalaitetta, jos käytät etätulkkausta. Kelan myöntämällä laitteella voit käyttää sekä Kelan Vammaisten tulkkauspalvelukeskuksen etäpalvelua että palveluntuottajien tuottamaan etätulkkausta. Etätulkkauslaitteen mukana saat käyttöösi verkkoyhteyden.  

Laitteen myöntämisen perusteena on, että  

 • Sinulla on oikeus tulkkauspalveluun   
 • Etätulkkaus sopii tulkkaustilanteeseesi 
 • Sitoudut käyttämään etätulkkausta  
 • Sinulla ei ole etätulkkaukseen soveltuvaa omaa laitetta. 

Joissain tilanteissa yksi laite ei kuitenkaan riitä. Joskus toimivampi ratkaisu on, että tulkkaus järjestetään erillisellä yhteydellä. Voit esimerkiksi osallistua etäkokoukseen Zoomissa yhdellä laitteella, ja toisella laitteella ottaa yhteyden tulkkiin. Ongelmana tällaisessa tilanteessa on, että Kela ei myönnä etätulkkausta varten tietokonetta tai tablettia, jos sinulla on jo entuudestaan tietokone, tabletti tai älypuhelin.  

Lisää tietoa Kelan etätulkkauslaitteen hakemisesta löydät täältä 

Etätulkkauksen tilaaminen

Etätulkkauksen tilaaminenTilaa etätulkkauksen alkuun riittävästi aikaa. Riittävä aika on yleensä 10–15 minuuttia ennen tulkattavan tilanteen alkua. Aikaa tarvitaan etätulkkausyhteyden luomiseen, yhteyksien testaamiseen, sopivien säätöjen tekemiseen ja aiheeseen orientoitumiseen. Enemmän aikaa tilauksen alkuun tarvitaan silloin, jos tilanne on vieras, et tunne tulkkia entuudestaan, etätulkkauksessa käytettävä ohjelmisto on käyttäjilleen vieras tai etätulkkaus on tulkkauksen osapuolille vielä uusi asia.   

Ennen etätulkkauksen alkua on hyvä käydä yhdessä läpi se, mitä etätulkkaus vaatii kaikilta osapuolilta. Myös muut tulkkaustilanteen osapuolet saattavat tarvita aikaa tilanteeseen orientoitumiseen ja etätulkkauksen teknisiin järjestelyihin.  

Ilmoita etätulkkaustilauksen lisätiedoissa esimerkiksi seuraavat asiat:  

 • käytettävä kommunikaatio- ja tulkkausmenetelmä  
 • käytettävä etätulkkausohjelmisto  
 • etätulkkauksessa tarvittavat laitteet  
 • toive tulkkien sijoittumisesta (tulkit samassa ruudussa tai eri ruudussa)  
 • toiveet tulkin osaamiselle 
 • seuraako etätulkkausta useampi asiakas  
 • jaetaanko etätulkkauslinkki eteenpäin useammalle asiakkaalle  
 • tallennetaanko etätulkkaus 
 • tallennetaanko itse tilaisuus (esim. koulutustilaisuus tai webinaari)   
 • tilaisuuden loppuun olisi hyvä varata aikaa palautetta varten.   
 • jos sinulla ei ole aiempaa kokemusta etätulkkauksesta. 

Voit tarvittaessa muokata ja täsmentää tilausta myös sen tekemisen jälkeen.   

Lähitulkkaustilanteesta osa saattaa toteutua etäyhteydellä. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi lääkärikäynnit, jossa toivot tulkin siirtyvän toiseen huoneeseen tulkkaamaan tutkimuksen ajaksi. Ilmoita lähitulkkaustilauksen lisätiedoissa, jos osa tilauksesta toteutuu etäyhteydellä.  

Kerro myös seuraavat tarvittavat tiedot tulkille etätulkkaustilanteesta

 • Mihin asiaan etätulkkaus liittyy?  
 • Mikä tilanne on kyseessä?  
 • Mikä roolisi on tilanteessa?  
 • Ketä muita tilanteessa on mukana?  
 • Onko saatavissa materiaalia tulkille etukäteen? Keneltä materiaalia voi saada?  
 • Mitä muita olennaisia asioita tulkin on hyvä tietää? 

Kelan ohjeet tulkin tilaamiseen löytyvät täältä 

Lähteet  

Kela (2023). Näin tilaat tulkin. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-nain-tilaat-tulkin  

   

Jos käytät viittomakielen tulkkausta etänä

Viittomakielen etätulkkaus.Valaistus

Järjestä valaistus niin, että kaikki tulkkauksen osapuolet näkevät toisensa hyvin. Vältä teräviä varjoja, vastavaloa ja heijastuksia. Kameran suunnasta ja mielellään useammasta eri kulmasta tuleva valaistus toimii hyvin. Luonnonvalo voi olla riittävä, mutta tilanne vaihtelee sään mukaan. Voit säätää ikkunasta tulevaa valoa kaihtimilla ja verhoilla. Lisävalaistuksena voit käyttää esimerkiksi rengasvaloa tai seinän tai katon kautta heijastettavaa valoa. Varmista, ettei valaistus aiheuta häiriöitä kuvanlaatuun. Valaistus vaikuttaa videokuvan laatuun. Kuva voi jäädä rakeiseksi liian hämärässä valaistuksessa. Liian kirkas valaistus taas ylivalottaa kasvot ja kädet.

Kameran säädöt

Tarkista kameran automaattiset säädöt. Videokuva voi välkkyä, jos kamera yrittää säätää kuvaa vaihtelevan valaistuksen mukaan.  

Tausta

Varmista, ettei selkäsi takana ole ikkunaa tai kiiltäviä pintoja, sillä heijastukset vaikeuttavat viittomisen seuraamista. Suosi yksivärisiä mattapintoja. Jos kotonasi tai toimistolla ei ole riittävän kokoista tyhjää seinäpintaa, voit laittaa taaksesi esimerkiksi sermin, verhon tai kankaan. Taustan väriksi sopivat esimerkiksi sinisen, vihreän, harmaan ja ruskean hillityt sävyt. Tärkeintä on, että taustanäkymäsi on siisti ja rauhallinen, eikä siinä ole esimerkiksi avoimia ovia toisiin huoneisiin tai käytävään. Hyvä tausta on mahdollisimman yksivärinen ja ilman visuaalista vilskettä.   

Etätulkkausohjelmien taustat

Älä käytä etätulkkausohjelmien automaattisia taustoja tai taustan sumennusta. Niitä käyttäessäsi ääriviivasi katoavat taustaan, eivätkä kätesi tai kameralle näyttämäsi materiaalit, kuten mahdolliset kuvat tai tekstit, näy kunnolla.  

Laitteet

Varaa etätulkkaukseen riittävä määrä laitteita. Tulkkauksen toteuttamistapa vaikuttaa tarvittavien laitteiden määrään. Saatat tarvita kahta tai useampaa laitetta tai näyttöä esimerkiksi tulkattavan tilaisuuden seuraamiseen, etätulkkauksen toteuttamiseen, sähköisen materiaalin avaamiseen ja erilliseen etäyhteyteen tulkin kanssa. 

Jos käytät puhevammaisten tulkkausta etänä

Etätulkkaus puhevammaisille.

Kommunikoinnin apuvälineet

Huolehdi, että tulkki näkee sinun lisäksesi myös käyttämäsi kommunikoinnin apuvälineen, kuten kommunikointikansion tai -ohjelman. Lisäkamerana voit käyttää esimerkiksi erillistä web-kameraa tai dokumenttikameraa. 

Kohtaaminen etätulkatussa tilanteessa  

Käytätkö etätilanteessa puhetulkkia? Kokeile, millä tavalla tilanteeseen vaikuttaa näkyykö tulkki ruudulla vai kuuluuko vain tulkin ääni. Millä tavalla tulkin näkyminen tai pelkän äänen kuuluminen vaikuttaa siihen, miten sinut kohdataan tulkkaustilanteessa?  

Jos käytät kirjoitustulkkausta etänä

Kirjoitustulkkaus etänä.Osa lähitulkkauksesta toteutuu etäkirjoitustulkkauksena

Jos olet menossa esimerkiksi intiimiin tutkimukseen etkä halua, että kirjoitustulkki on paikalla tutkimuksen aikana, voit tilata lääkäriin lähitulkin ja mainita tilauksessa, että osa tulkkauksesta toteutuu etätulkkauksena. Kun tutkimuksen aika on, pyydä tulkkia siirtymään toiseen huoneeseen. Tulkki luo välillenne etäyhteyden, jonka yhdistät puhelimeesi. Voit näin seurata tulkkausta puhelimesi ruudulta ja keskustella lääkärin kanssa myös tutkimuksesi aikana.  

Näkymän muokkaaminen

Etäkirjoitustulkkauksessa sinulla voi olla useita erilaisia vaihtoehtoja tulkkauksen seuraamiseen riippuen käytettävistä ohjelmistoista. Joissain ohjelmistoissa on mahdollista seurata etätulkkausta suoraan samalta ruudulta, jossa etäkokous tapahtuu. Sinun kannattaa sopia yhdessä tulkin kanssa tilanteeseen sopivin tapa seurata etätulkkausta. Myös taustan ja fontin värin mukauttaminen itselle sopivaksi on mahdollista useimmissa ohjelmissa. 

Jos käytät kuurosokeiden tulkkausta etänä

Etätulkkaus kuurosokeille.

Virtuaaliympäristön kuvailu

Etätulkatun etätilaisuuden aikana tapahtuu paljon asioita yhtä aikaa. Ääneen tai viittoen käytävän keskustelun lisäksi keskustelua käydään chatissa, puheenvuoroja pyydetään virtuaalikättä kohottamalla ja keskusteluun reagoidaan peukutuksin, taputuksin ja sydämin. Kuvailun kautta saat käsityksen siitä, mitä virtuaalitilanteessa tapahtuu juuri nyt, ja voit osallistua tilanteeseen haluamallasi tavalla. 

Kuvailun kautta on mahdollista ennakoida tapahtumassa olevia asioita, kuten sitä, milloin sinun puheenvuorosi on. Kuvailun välityksellä saat myös tiedon siitä, miten muut reagoivat puheenvuoroosi. Jos paritulkkauksen toinen tulkki on kanssasi samassa tilassa, hän voi piirtää selkääsi muiden reaktioita tai kuvailla tilannetta sosiaalisin pikaviestein selkääsi tai käsivarteesi. Etänä oleva tulkki voi kuvailla yleisön toimintaa sanallisesti. 

Puheentoisto etänä

Hyödynnä etätulkkauksessa apuvälineitäsi. Voit suurentaa videokuvaa, jolloin näet keskustelukumppanisi paremmin. Tämä saattaa helpottaa ymmärtämistä. Kokeile rohkeasti kuvan muokkaamista suuremmaksi. Huononeeko vai paraneeko kuvanlaatu? Yritä löytää itsellesi sopivat säädöt. Jos säädöt eivät ole kunnossa, ruudun kuva voi väristä. Ruudun värinä saattaa aiheuttaa sinulle fyysisiä oireita, joten on tärkeää, että säädöt ovat sopivat. 

Jos puhujan äänestä on vaikea saada selvää, voit käyttää ohjelmaa, jossa voi muokata äänen taajuuksia ja saada siten esimerkiksi konsonantit paremmin esiin. Kokeile rohkeasti erilaisia apuvälineitä ja säätöjä, jotka tulevat näkemistä, kuulemista ja ymmärtämistä etätulkkauksessa.  

Pistenäyttö etäkirjoitustulkkauksessa

Luetko kirjoitustulkkausta pistenäytöltä? Pyydä etätulkkaustilanteessa tulkkia luomaan tekstitiedosto ja jakamaan se sinulle. Pystyt lukemaan tulkkausta pistenäytöltä reaaliaikaisesti. Muistuta tulkkia, että teksti tulee kirjoittaa ilman rivinvaihtoja ja kappalejakoja. Voit sopia tulkin kanssa, että asian vaihtuessa käytetään tiettyä merkkiä. Voit myös pyytää tulkkia kirjoittamaan dian vaihtuessa kuvailun tekstiin, esimerkiksi ”dia vaihtuu”. Kuvailu helpottaa tilanteen seuraamista. 

Kuvailu etänä

Katosiko kaukosäädin? Piippaako pakastin? Voit käyttää etätulkkausta äänimaailman tai visuaalisen maailman sanoittamiseen. Ota kuva tilasta tai näytä tilaa kameran kautta tulkille. Tulkki kuvailee tilaa ja pyytää lisätietoa tarvittaessa, esimerkiksi ”Näytä pöydän alle, nosta sohvatyynyä”. Näin voit paikantaa kadonneen tavaran. Jos kotona kuuluu kumma ääni, voit pyytää tulkkia kuvailemaan ääntä ja yrittää kuvailun avulla löytää äänilähteen.   

Etäkuvailu toimii moneen. Voit pyytää kuvailua etätulkilta vaikkapa seuraaviin:  

 • Mihin tavara katosi?  
 • Mikä päivämäärä tässä on?   
 • Onko tämä tuote vielä voimassa?  
 • Mitä tässä lomakkeessa sanotaan?  
 • Mistä tämä ääni tulee?  

Lisätietoa myös Kääntäjä-lehdestä 2/2022.

Lähteet  

Lillia-Hämäläinen, S. (3.11.2020). Etätulkkaus puhevammaisten tulkkauspalveluna. Tikonen 3/2020. Saatavilla 26.1.2023 https://tikonen.fi/aiheet/palvelut/etatulkkaus-puhevammaisten-tulkkauspalveluna/  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. Saatavilla 26.1.2023 https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/  

Kolmannen tahon etätulkkaustilaukset

Aina tulkkisi ei tule Kelan välittämänä. Tahot, jotka ovat velvoitettuja järjestämään tulkkausta muun lain kuin lain vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelusta (L133/2010) nojalla voivat tilata etätulkkauksen suoraan tulkkauspalvelua tarjoavilta yrityksiltä ja ammatinharjoittajilta. Tällaisia tulkkauksen järjestämisvelvollisia tilaajia voivat olla viranomaiset kuten oikeuslaitos, terveydenhuolto ja perusopetus. Muita tulkkausta vapaaehtoisesti järjestäviä tahoja voivat olla esimerkiksi järjestöt, yritykset tai tapahtuman järjestäjät, jotka voivat saavutettavuuden varmistamiseksi ostaa tulkkauspalvelua suoraan palveluntuottajilta. 

Etätulkkauksen ergonomia

Etätulkkauksen olosuhteita luotaessa on tarpeen kiinnittää huomioita sekä fyysiseen että kognitiiviseen ergonomiaan. Etätulkkauksessa ollaan joskus pitkiäkin aikoja ruutujen ääressä, mikä rasittaa tuki- ja liikuntaelimistöä sekä silmiä. Etätulkkauksen fyysistä kuormitusta voidaan vähentää sopivilla välineillä ja säädettävillä kalusteilla sekä riittävillä tauoilla. 

Sinun kannattaa huomioida fyysinen ergonomia etätulkkauksen aikana, jotta etätulkkauksen käyttäminen on sujuvaa ja miellyttävää. Etätulkkauksen aikana fyysisestä ergonomiasta voi huolehtia pitämällä taukoja riittävän usein, vaihtamalla asentoa, venyttelemällä, tuulettamalla tila, siirtämällä katseen pois ruudusta ja katsomalla hetken aikaa vaikkapa ulos ikkunasta. Näillä keinoilla huolehdit jaksamisestasi etätulkkauksen ajan.  

Etätulkkaukseen liittyy myös asioita, joihin et välttämättä voi itse vaikuttaa. Tietoliikenneyhteyksissä voi olla häiriöitä, videokuva saattaa pätkiä ja kuuluvuus voi olla heikko. Huono kuuluvuus voi johtua  käytettävästä teknologiasta, kuten mikrofonien ja kuulokkeiden laadusta sekä sinun että tulkin laitteiden ja ohjelmistojen asetuksista. Voit joutua pinnistelemään lähitulkkaustilannetta enemmän, jotta näet ja kuulet riittävän hyvin. Etätulkkauksen aikana käytettävissäsi on vähemmän visuaalista tietoa lähitulkkaukseen verrattuna. 

Lähteet  

Haapakoski, M. (2018). Havaittua visuaalista käytettävyyttä mittaavan mittariston kehittäminen. [Pro gradu -tutkielma, Jyväskylän yliopisto]. Saatavilla 26.1.2023 http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201804122044  

Isoaho, J., Liesivuori, J. & Naumanen, P. (i.a.) Ergonomia. Saatavilla 26.1.2023 https://valte.fi/wiki/tyoymp%C3%A4risto/ergonomia.html  

Kirjalainen, M. (24.8.2020). Onko sinun aivoillasi työrauha? Saatavilla 26.1.2023 https://www.mehilainen.fi/mehilaisen-blogi/aivojen-tyorauha  

Työterveyslaitos (i.a.). Aivotyötä tehdään yhdessä. Saatavilla 26.1.2023 https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/aivotyo-sujuvaksi/aivotyota-tehdaan-yhdessa  

Lammi, K.  & Minkkinen, L. (2022). Etätulkkaus ja tulkkien työhyvinvointi. Kääntäjä-lehti 2/2022. Saatavilla 16.2.2023 https://www.sktl.fi/@Bin/a856affc063c0d8a50d471924dfd5437/1675277580/application/pdf/3269982/ka%CC%88a%CC%88nta%CC%88ja%CC%882_22verkkoon.pdf  

Etätulkkauksen päättäminen

Palautteen antaminen

Lähitulkkauksessa tulkkaustilanteen päätteeksi asiakkaan ja tulkin on luontevaa vaihtaa vielä muutama sana tulkkauksesta ennen hyvästejä. Myös etätulkkaustilanteessa tilanteen lyhyelle koonnille ja hyvästeille kannattaa varata hetki aikaa, eikä sulkea yhteyksiä heti tulkkauksen päätyttyä. Tällöin on mahdollista vaihtaa tarvittaessa muutama sana etätulkkauksesta ja jakaa onnistumiset ja kehittämisehdotukset yhteisesti. Etätulkkaus on yhteistyötä, jossa jokainen tulkkaustilanteen osapuoli voi omilla toimillaan vaikuttaa etätulkkauksen onnistumiseen ja sitä kautta tulkkauksen laatuun. Voimme yhdessä kehittää etätulkkauksen käytänteitä ja sitä kautta muuttaa etätulkkausta toimivammaksi. Palautteen etätulkkauksesta voi toimittaa tarvittaessa myös etätulkkauksen tilaajalle, Kelan tulkkausvälityskeskukseen (jos tilaus on välitetty sitä kautta) tai tulkin työantajalle.  

Lähteet  

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/