Siirry sisältöön

Etätulkkauksen tietoturva

Etätulkkauksen tietoturva muodostuu fyysisistä tiloista sekä etätulkkaukseen käytettävistä laitteista, etäyhteyksistä, etätulkkaussovelluksista sekä tulkkauksen osapuolten toiminnasta. Tutustu alla olevaan kuvaan ja etätulkkauksen tietoturvaan. 


Klikkaa tästä avataksesi saavutettavan näkymän tästä sisällöstä

Suljettu tila

Sulje ovet. Etätulkkaustilassa ei tule olla asiankäsittelyn kannalta ulkopuolisia henkilöitä tulkkauksen aikana. Näitä ovat esimerkiksi työpaikalla muut työntekijät tai kotona tapahtuvassa tulkkauksessa perheenjäsenet tai ystävät. 

Äänieristys

Huomioi, ettei pelkkä suljettu ovi tee huoneesta äänieristettyä. Huoneen akustiikkaa ja äänieristystä voi parantaa erilaisilla asennettavilla akustisilla ratkaisuilla, kuten akustiikkapaneeleilla. 

Kuulokkeet

Käytä kuulokkeita. Tulkkauksessa käytävä keskustelu ei saa välittyä viereisiin tiloihin tai tulkkauksen kannalta ulkopuolisille henkilöille. Käytä tulkkauksen aikana kuulokkeita, jotta voit osittain varmistaa, ettei tulkkauksessa käytävä keskustelu kuulu viereisiin tiloihin. 

Näköyhteys

Sulje verhot tai kaihtimet. Tilaan ei saa olla ulkopuolisilla tahoilla näköyhteyttä tulkkauksen aikana. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi sulkemalla verhot tai kaihtimet ikkunoista. 

Etätulkkausohjelmisto

Huomioi etätulkkausohjelmiston tietoturva. Valitessasi käytettävää etätulkkausohjelmistoa huomioi, että ilmaisohjelmistoissa, jotka eivät ole palveluntuottajan tai Kelan hallinnassa, on tietoturvariskejä. Palvelimen kautta käytettävän etätulkkaussovelluksen käyttäminen on tietoturvallisempaa kuin pilvipalvelun kautta käytettävän sovelluksen. Huolehdi, että käytössäsi on etätulkkauksessa käytetyn ohjelmiston uusin versio. 

Palveluntuottajien tulee varmistaa, että etätulkkauksessa käytetty ohjelmisto täyttää Kelan etätulkkauksen tietoturva- ja tietosuojavaatimukset ja että Kela on hyväksynyt ohjelmiston. Palveluntuottajilla on vastuu huolehtia etätulkkauksessa käyttämiensä ohjelmistojen tietoturvasta.  

Etäyhteyslinkki

Käytä etätulkkaukseen luotua linkkiä vain kerran. Luo jokaiseen etätulkkaustilanteeseen uusi etäyhteyslinkki. Samaa linkkiä käytettäessä riskinä on, että linkin aiemmin saaneet voivat liittyä samaan etäyhteyteen asiattomasti tai tahattomasti. Käytä odotustilaa, josta hyväksyt osallistujat sisään. Siten varmistat, että etätulkkaukseen ei pääse ulkopuolisia osallistujia. 

Suojattu internetyhteys

Käytä suojattua internetyhteyttä. Älä käytä avointa wifi-verkkoa, sillä avoimen verkon kautta tapahtuvaa liikennettä on mahdollista seurata. Mobiilidata tai salasanalla suojatun internetyhteyden käyttö on suositeltavaa. 

Ylimääräiset ohjelmat

Sulje ylimääräiset ohjelmat. Tulkkauksen aikana laitteessa ei tule olla samanaikaisesti auki keskustelu-, striimaus- tai muita sovelluksia, jotka voisivat mahdollistaa tiedon kulun tulkkauksen kannalta ulkopuolisille henkilöille. 

Henkilötietojen käsittely

Noudata erityistä varovaisuutta kertoessasi tai käsitellessäsi henkilötietoja etätulkkauksessa. Henkilötietoja ovat esimerkiksi syntymäaika, henkilötunnus ja yksityiskohtaiset terveystiedot. Jos kirjoitat henkilötietoja chattiin, huomioi, että osassa ohjelmistoja chat-keskustelut tallentuvat. Huolehdi tällöin chat- keskustelun poistamisesta etätulkkauksen jälkeen. Kelan etäpalvelussa on tietoturvallista käyttää chat-toimintoa esimerkiksi nimien, osoitteiden ja numeroiden antamiseen tulkille. 

Tulkkausmateriaali

Huolehdi muistiinpanojen, chat-keskusteluiden, sähköpostien, yhteystietojen ja muiden tulkkaukseen liittyvien materiaalien asianmukaisesta hävittämisestä tilanteen jälkeen. Muista tyhjentää myös selaimen historia. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun tietokone on yhteiskäytössä työpaikalla tai kotona. varsinkin selaintekniikkaa käyttävät ohjelmistot vaativat esim. ääniasetuksien uudelleen asettamista, kun selainhistorian tyhjentää. 

Lähteet

Sjöroos, A. (9.4.2021). Kelan uusi sopimuskausi. Saatavilla 26.1.2023 https://kuurojenliitto.fi/ajankohtaista/kelan-uusi-sopimuskausi/ 

Tampereen yliopisto (19.12.2022) Zoom-palvelun tietosuoja ja turvallisuus. Saatavilla 26.1.2023 https://www.tuni.fi/fi/it-palvelut/kasikirja/videopalvelut/videotapaamiset-ja-etaopetustilanteet-teams-ja-zoom/zoom-palvelun-tietosuoja-ja-turvallisuus 

Kela (2022). Etätulkkaus. Saatavilla 26.1.2023 https://www.kela.fi/yhteistyokumppanit-vammaisten-tulkkauspalvelu-palveluntuottajille-etatulkkaus 

Migri (2022). Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskuksien puhelintulkkaukset. Saatavilla 26.1.2023 https://www.sktl.fi/@Bin/3116211/Maahanmuuttoviraston%20vastaanottokeskuksien%20puhelintulkkaukset%20%282%29.pdf 

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/