Siirry sisältöön

Sovellukset, laitteet ja etätulkkauspisteet

Mies ja tietokone.

Ohjelmistot ja sovellukset

Etätulkkausta toteutetaan erilaisilla ohjelmistoilla ja sovelluksilla, joista osa on yleisiä videoneuvotteluohjelmistoja ja pikaviestisovelluksia, kun taas osa on kehitetty nimenomaan etätulkkauskäyttöön. Yksittäisten ohjelmistojen ja sovellusten ominaisuudet ja toimintatavat saattavat vaihdella myös sen mukaan, käytetäänkö niitä tietokoneella vai mobiililaitteella. Tulkkauksen osapuolilla on erilaisia tarpeita ja toiveita ohjelmistojen ominaisuuksille. Ohjelmistoja myös kehitetään jatkuvasti. Edellä mainituista syistä näissä suosituksissa ei ole nimetty tällä hetkellä käytössä olevia sovelluksia eikä niiden ominaisuuksia ja käytettävyyttä, vaan on päädytty listaamaan asioita, joihin sopivaa etätulkkaussovellusta valitsevan on hyvä kiinnittää huomioita. Lisäksi on listattu ohjelmistojen ominaisuuksia yleisellä tasolla. 

Valitessasi sopivaa etätulkkausohjelmistoa, kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:  

  • Kuinka tietoturva (GDPR vaatimukset) toteutuu ohjelmiston käytössä? 
  • Onko ohjelmisto käytettävissä selaimessa vai vaatiiko se sovelluksen lataamisen? Onko ohjelmiston käyttö esteetöntä ja saavutettavaa? 
  • Onko näkymä mahdollista mukauttaa itselle sopivaksi? 
  • Onko ohjelmistossa käytettävissä chat-ominaisuus? 
  • Onko taustamelun vaimennus mahdollista kytkeä pois käytöstä? 
  • Onko tulkin mahdollista hallinnoida asiakkaan sovelluksen asetuksia etänä (esimerkiksi ääniasetukset)? 
  • Löytyvätkö kaikki tarvittavat toiminnot yhdestä ohjelmasta? 

Jos etätulkkaus on sinulle vielä uusi asia tai et ole käyttänyt etätulkkausohjelmistoa aiemmin, sinun kannattaa harjoitella ohjelmiston käyttöä ennen etätulkkaustilannetta. Huomioi, että ohjelmiston ominaisuudet saattavat vaihdella riippuen siitä, käytätkö ohjelmistoa tietokoneella vai mobiililaitteella. Ohjelmistojen tietokone-, älypuhelin- ja tablettinäkymä saattavat näyttää erilaisilta ja niiden toiminnot voivat löytyä eri paikoista. Harjoittele etätulkkausohjelmiston käyttöä sillä laitteella, jolla käytät etätulkkausta.

Ohjelmistojen ominaisuuksia ja käyttöideoita

Selain vai sovellus?

Etätulkkaukseen liittyminen onnistuu käytettävästä ohjelmistosta riippuen joko ainoastaan selaimen tai pelkästään koneelle ladattavan sovelluksen kautta, osassa ohjelmista liittyminen onnistuu molemmilla tavoilla.  

Odotushuone ja salasana

Käytä odotushuonetta, josta etäkokoukseen liittyvät henkilöt päästetään sisään. Tällä tavoin varmistat, ettei etäkokoukseen pääse liittymään yllättäen ulkopuolisia henkilöitä. Toisena vaihtoehtona on käyttää sisäänkirjautumisessa salasanaa, jolloin vain sen saaneet pystyvät liittymään etäyhteyteen. 

Chat

Osassa etätulkkauksessa käytettävistä ohjelmistoista on chat-toiminto. Chattiä voidaan tarvittaessa hyödyntää tulkkauksessa esimerkiksi numeroiden käsittelyä ja aakkostamista vaativien tietojen, kuten puhelinnumeroiden, päivämäärien tai osoitteiden välittämiseen. Chat voi toimia myös tulkkien välisen yhteydenpidon kanavana ja sitä kautta voi antaa lyhyesti palautetta tai kirjata muistiin vuoronvaihtoaikoja tai termejä. Chattiä voi käyttää myös tulkkiparin tukemiseen ja kirjoitustulkkauksessa tukitulkki voi kirjoittaa korjaukset chattiin. Chatin käytöstä tulee sopia etukäteen, jotta tulkkipari ja asiakkaat osaavat odottaa tietoa sitä kautta.

Ohjelmiston saavutettavuus

Ohjelmiston saavutettavuuteen vaikuttavat muun muassa ohjelmiston käytettävyys, ohjelmiston kieli (suomi vai englanti), mahdollisuus muokata näkymä itselle sopivaksi ja ohjelmiston taustaväri. Etätulkkauksen käyttäjillä on erilaiset kielelliset ja tietotekniset taidot ja tästä syystä etätulkkausohjelmiston käynnistämisen ja etätulkkauslinkkiin liittymisen tulisi olla mahdollisimman yksinkertaista ja selkeää riippumatta asiakkaan kieli- tai tietoteknisistä taidoista.  

Ohjelmiston taustavärin mukauttaminen asiakkaalle sopivaksi on erityisen tärkeää kuurosokeille asiakkaille etätulkkauksessa. Tarkista, onko käyttämässäsi ohjelmassa mahdollista mukauttaa taustaväriä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti, jos se on sinulle tarpeen. Tumma taustaväri rasittaa silmiä usein vähiten. 

Näkymän muokkaaminen

Etätulkkaukseen hyvin soveltuvassa ohjelmistossa jokaisen tulkkaustilanteen osapuolen on mahdollista muokata näkymä itselleen sopivaksi.  Kiinnitä ruudulle ne henkilöt, joiden kanssa tarvitset näköyhteyden. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun etätulkkaus toteutuu samassa etäkokouksessa, jossa tulkattava tilaisuus järjestetään. Kun ruudulla jaetaan materiaalia, esimerkiksi luentodiat, on hyvä pystyä muokkaamaan näkymä siten, että tulkki ja asiakas näkevät toisensa. Näkymän muokkaaminen onnistuu yleensä helpommin tietokoneella kuin mobiililaitteilla. 

Etäkirjoitustulkkauksessa asiakkaalla voi olla useita erilaisia vaihtoehtoja tulkkauksen seuraamiseen riippuen käytettävistä ohjelmistoista. Joissain ohjelmistoissa on mahdollista seurata etätulkkausta suoraan samalta ruudulta, jossa itse etäkokous tapahtuu. Asiakkaan ja tulkin kannattaa sopia yhdessä tilanteeseen sopivin tapa seurata etätulkkausta. Myös taustan ja fontin värin mukauttaminen itselle sopivaksi on mahdollista useimmissa ohjelmissa. 

Nimi

Useimmissa ohjelmistoissa voit määrittää itsellesi ruudulla näkyvän nimen. Voit käyttää etunimeäsi, koko nimeäsi tai vaikka nimikirjaimia. Tulkki voi nimetä itsensä selvyyden vuoksi myös esimerkiksi Tulkiksi tai Kirjoitustulkiksi ja lisätä oman etunimensä perään. 

Reaktiot

 Videoneuvotteluohjelmistoissa on käytössä erilaisia reaktiota. Voit käyttää kädennostoa merkkinä puheenvuoropyynnöstä, mikä voi helpottaa puheenvuoron saamista etätulkatussa etätilanteessa. 

Laitteet ja tietoliikenneyhteydet  

Etätulkkauksessa käytetään erilaisia laitteita riippuen tulkkaustilanteen toteuttamisesta ja asiakkaan käyttämästä kommunikointikeinosta ja tulkkaustavasta. On suositeltavaa, että tulkkauksen osapuolilla olisi käytössään useampia laitteita etätulkkaukseen. Useampi käytössä oleva laite tuo joustavuutta etätulkkauksen toteuttamiseen. Tietokoneessa on paremmat asetusmahdollisuudet ja mahdollisesti suurempi näyttö kuin tabletissa, mikä helpottaa etätulkkausta kotona ja työpaikalla. Tabletti ja älypuhelin taas mahdollistavat etätulkkauksen käytön myös liikkuvissa tulkkaustilanteissa. Dokumenttikameran avulla on mahdollista jakaa tulkkausta ja kommunikointia tukevaa materiaalia. 

Klikkaa tästä avataksesi saavutettavan näkymän tästä sisällöstä

Internetyhteys

Etätulkkauksessa käytettävä internetyhteys vaikuttaa etätulkkauksen toimivuuteen. Varmista, että käytettävissäsi on riittävän nopea ja vakaa internetyhteys, jotta pystyt käyttämään tarvittaessa useampaa laitetta ja ohjelmistoa yhtä aikaa.  

Voit testata internetyhteytesi tiedonsiirtonopeuden internetistä löytyvillä nopeustesteillä. Latausnopeus (download) vaikuttaa siihen, kuinka hyvänä muiden kuvan- ja äänenlaatu välittyy sinulle ja kuinka sujuvasti etäkokoukseen osallistuminen onnistuu. Lähetysnopeus (upload) taas vaikuttaa siihen, miten laadukkaana sinun kuvasi ja äänesi välittyy muille tulkkaustilanteen osapuolille.  

Voit varmistaa etätulkkauksen sujuvuuden varaamalla käyttöösi useamman internetyhteyden. Kodin tai toimiston internetyhteyden lisäksi voit käyttää etätulkkauksessa mobiilidataa, jonka voit jakaa tarvittaessa myös muille laitteillesi. 

Tietokone

Etätulkkauksessa käytettävien ohjelmistojen käyttö on usein helpompaa tietokoneversiolla kuin mobiiliversiolla. Tietokoneversiolla näkymän muokkaaminen voi olla monipuolisempaa ja sinulla on käytössäsi näppäimistö esimerkiksi chat-keskustelua varten. 

Näyttö

Kiinnitä huomiota näytön kokoon, kun valitset etätulkkauslaitteistoa. Suuremmalla näytöllä näet muut paremmin ja sinun on helpompi asettaa näkymä itsellesi sopivaksi. Jos sinulla on käytettävissäsi useampi näyttö, voit kiinnittää toiselle näytölle muut tulkkaustilanteen osapuolet (tulkit tai asiakkaat) tai kirjoitustulkkauksen ja katsoa toiselta näytöltä jaettavaa sähköistä materiaalia. 

Näytön tietoturvasuoja

Näytön tietoturvasuoja on hyödyllinen lisävaruste. Suoja on näytön päälle asetettava kalvo, joka estää tietojen katsomisen näytön sivusta. Sen avulla voit parantaa etätulkkauksen tietoturvaa tilanteissa, joissa seuraat etätulkkausta tilassa, jossa liikkuu muita henkilöitä. 

Mobiililaite (tabletti ja älypuhelin)

Mobiililaitteet, eli tabletit ja älypuhelimet, toimiva hyvin liikkuvassa etätulkkauksessa, kuten asioinnissa kaupassa tai lääkärin vastaanotolla. Jos mahdollista, aseta laite tasolle tulkkauksen ajaksi. Etätulkkauksen ajaksi laitteessa on hyvä käyttää älä häiritse -toimintoa. Siten saapuvat puhelut, viestit ja sähköpostit eivät katkaise tulkkausta. 

Huomioi, että osallistuessasi etäkokoukseen mobiililaitteelta, sinun kannattaa kääntää laitteesi vaaka-asentoon. Tällöin kuva näkyy ja rajautuu vastaanottajalle paremmin. 

Web-kamera

Hyvälaatuisella web-kameralla voit saada laadukkaamman videokuvan kannettavan tietokoneen sisäiseen kameraan verrattuna. Joissain web-kameroissa on erillinen ohjelmisto, joka muuntaa kameran videokuvan paremmaksi. Näiden kanssa kannattaa olla tarkkana, sillä osa kuvanparannusohjelmistoista syö koneen tehoa ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kuvaan nykimistä. Valitse tällöin etäkokousohjelmiston kameravalikosta kameran ohjelmisto. 

Dokumenttikamera

Dokumenttikameralla voit kuvata esimerkiksi kommunikointikansion tai –sovelluksen käyttöä tai pikapiirtämistä ja jakaa videokuvan etätulkkaustilanteessa videoneuvotteluohjelmiston kautta. 

Kuulokemikrofoni

Etätulkkauksessa kuulokkeet varmistavat hyvän kuuluvuuden molempiin suuntiin. Kuulokkeita käyttämällä voit varmistaa osaltasi myös etätulkkauksen tietoturvaa, kun tilanteessa käytävä keskustelu ei kuulu tietokoneen kaiuttimien kautta. Valitse itsellesi sopiva kuulokkeet, joita pystyt käyttämään pidemmänkin tulkkauksen ajan. Langalliset kuulokkeet toimivat varmemmin. Langattomien kuulokkeiden etuna on viittomisen ja liikkumisen vapaus, kun sinun ei tarvitse varoa johtoa.

Kokousmikrofoni

Etätulkatussa lähitilanteessa, kuten työpaikan kokouksessa, kannattaa käyttää pöydälle asetettavaa kokousmikrofonia. Kokousmikrofonin käyttö parantaa kuuluvuutta ja etänä oleva tulkki kuulee osallistujat helpommin. 

Erillinen näppäimistö

Erillinen näppäimistö voi olla hyödyllinen etätulkkauksissa. Tulkkaustilanteessa voi olla tarpeen olla yhteydessä tilanteen muihin osapuoliin kirjoittamalla. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi vikatilanteet, joissa ääni- ja kuvayhteys pätkivät tai tilanne, jossa on tarpeen välittää tietoa tilanteen muille osapuolille chatin kautta. Jos käytät etätulkkauksessa mobiililaitetta, erillinen näppäimistö voi helpottaa ja nopeuttaa kirjoittamista.  

Rengasvalo tai erillinen lisävalo

Rengasvalolla voit valaista kasvosi tasaisesti ja varjottomasti. Käytä mielellään ainakin kahta valoa, jotta saadaan varjoja pienemmäksi. 

Varavirtapankki ja jatkojohto

Jatkojohdolla varmistat, että saat tarvittaessa kaikki käyttämäsi laitteet verkkovirtaan lataukseen etätulkkauksen aikana. Voit käyttää mobiililaitteiden lataukseen myös varavirtapankkia. 

Lähteet 

Messo, M. & Pajunen, M. (2021). Etätulkkaus toimivaksi – Opas viittomakielen etätulkkaukseen. Humanistinen ammattikorkeakoulu & Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tulkkaustoiminnan kehittäminen. Ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Helsinki: Kieliasiantuntijat ry. Saatavilla 26.1.2023 https://kieliasiantuntijat.fi/opas-viittomakielen-etatulkkaukseen/

Etätulkkauksen olosuhteet 

Asiakasryhmillä saattaa olla erityisiä tarpeita ja toiveita etätulkkauksen olosuhteista ja siksi tulkin ja asiakkaan on hyvä käydä läpi etätulkkauksen olosuhteet aina tulkkauksen aluksi. Osa asiakkaista saattaa tarvita lähitukea etätulkkauksessa tarvittavien laitteiden virittämiseen, ohjelmien käynnistämiseen ja kuvakulman säätämiseen sopivaksi. Alla olevasta kuvasta löydät vinkkejä, mitä kannattaa huomioida, kun kokoat itsellesi paikkaa, jossa tulkkaat tai käytät etätulkkausta! 


Klikkaa tästä avataksesi saavutettavan näkymän tästä sisällöstä