Siirry sisältöön

Tulkkauksen tulevaisuus – nyt testataan!

Kuvituskuva, nainen viittoo, taustalla näyttötaulu.
Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa on kartoitettu tulkkikoulutuksen etäopetuksen ja Uudenmaan tulkkauskentän etätulkkauksen tilannetta keväällä 2022. Kehityskohteita ovat muun muassa tulkkausalan koulutusmateriaalien nykyaikaistaminen ja kielistudio-ohjelman sekä videoiden kuvaamisen, tallentamisen ja kommentoinnin parantaminen.

Hankkeessa kehitetään etäopetusta 

Hankkeessa tehtiin Diakissa nykyisen tulkkausalan oppimisympäristön kartoitus lehtoreiden haastattelulla (10 lehtoria) ja tulkkiopiskelijoiden kyselyllä (88/125 vastaajaa). Tulokset koottiin teknisiin ja pedagogisiin haastelistoihin ja raporttiin nykyisestä oppimisympäristöstä.   

Tulkkausalan koulutusmateriaalien nykytilanne ja päivittämisen tarve tuli selkeästi esille opiskelijakyselyssä. Materiaalien kehittämistä lähdettiin suunnittelemaan selvittämällä uusien opetusmateriaalien digitaalisia mahdollisuuksia. Testasimme Oculus 2 VR -laseja ja päädyimme hankkimaan 360-kameran hankkeelle lehtoreiden koulutusta ja opetusmateriaalien valmistusta varten. Kameran avulla voidaan rakentaa interaktiivisempaa ja monipuolisempaa opetusmateriaalia tulkkikoulutukseen. Ohjelmistoista olemme testanneet Insta360-videoiden ja kuvien käsittelyohjelmaa, Thinglink-sovellusta 360-kuvien julkaisemiseen sekä Mozilla Hubs -ohjelmaa vuorovaikutteisten tilojen rakentamiseen.   

Opiskelijakyselyssä ja lehtorihaastatteluissa nousi esiin kriittisimpänä kehityskohteena kielistudio-ohjelman ja videoiden kuvaamisen, tallentamisen ja kommentoinnin parantaminen. Kielistudio-ohjelmien kansainvälinen ja kansallinen benchmarkkaus ja testaus aloitettiin. Keskustelut ratkaisuista kielistudion teknisiin haasteisiin aloitettiin keväällä Diakin ICT-asiantuntijan Kari Nevalaisen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tulemme testaamaan opiskelijoiden kanssa GoReact-ohjelmaa ja Sanakon tulevaa videoilla toimivaa Connect kielistudio-ohjelmaa. Lisäksi tutkimme uuden Class-ohjelman ominaisuuksia Zoom-alustalla.  

Ratkaisuja pedagogisiin haasteisiin pohdittiin hanketiimin lisäksi ulkoisen asiantuntijan Matleena Laakson avulla. Hankkeen etäopetuksen koulutuspäivien suunnittelu aloitettiin.

Hankkeessa kartoitetaan etätulkkausta 

Etätulkkauksen nykytilanteen kartoitus aloitettiin työelämän ja asiakkaiden kanssa sidos-ryhmätilaisuuksissa. Tapaamisten aiheena oli viittomakielisten ja kuurosokeiden etätulkkaus, puhevammaisten asiakkaiden etätulkkaus ja kirjoitustulkkaus etänä.  

Tapaamisiin osallistui 30 alan toimijaa, jotka edustivat tulkkeja, asiakkaita, tulkkien etujärjestöjä, asiakkaiden etujärjestöjä sekä Kelan vammaisten tulkkauspalvelukeskus. Jokaisessa tapaamisessa keskusteltiin pienryhmissä seuraavin teemoin: etätulkkauksen toimivat käytänteet ja kehittämiskohteet, etätulkkauksen tekniikka, tietoturva ja tallentaminen sekä tulevaisuuden etätulkkaustaidot.   

Etätulkkauksen kehittämiskohteiksi nousivat teknisen toteutuksen kehittämisen tarve, tulkkauksen tallentamisen pelisäännöistä sopimisen tarve sekä asiakkaiden erityistarpeiden huomioiminen etätulkkauksen toteutuksessa. Asiakkaat kaipasivat tiedotusta etätulkkauksen käytön mahdollisuuksista sekä ympärivuorokautista palvelua. 


Kirjoittaja

Ulla Niittyinperä, Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeen projektipäällikkö