Siirry sisältöön

Kohti uutta videokielistudiota!

Oppimisympäristöt ovat tulevaisuudessa yhä enemmän verkossa, ja koulutuksen monimuotoistuessa toimiville verkkoratkaisuille on tarvetta myös pandemian jälkeen. Etäkäyttöön soveltuvan kielistudioratkaisun kehittäminen onkin yksi Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeen tavoitteista.

Tähän asti Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa käytössä ollutta videokielistudio-ohjelmistoa on voinut käyttää Turun kampuksella. Ohjelmisto on asennettu kielistudiona toimivan luokan tietokoneille, eikä opiskelija ole voinut käyttää sitä esimerkiksi omalta tietokoneeltaan. Aiemmin lähiopetuksena kampuksella toteutettu viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opetus siirtyi koronapandemian myötä verkkoon lähes yhdessä yössä. Tuolloin lehtorit ottivat käyttöön erilaisia etäopetuksen työkaluja nopeasti ja verkkopalaverit tulivat tutuksi koko kansalle. Koulutuksen monimuotoistuessa toimiville verkkoratkaisuille on tarvetta myös pandemian jälkeen, ja etäkäyttöön soveltuvan kielistudioratkaisun kehittäminen onkin yksi hankkeen tavoitteista. 

Aiemmin käytössä ollut videokielistudio-ohjelma.
Aiemmin käytössä ollut videokielistudio-ohjelmisto. 

Videokielistudio-ohjelmisto nyt ja tulevaisuudessa 

Suuri tekninen harppaus viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa on nyt otettu, kun koulutuksessa on otettu käyttöön GoReact-niminen videokielistudio-ohjelmisto. Ohjelmisto on selainpohjainen ja se on yhdistetty Diakin digitaaliseen oppimisympäristöön Diakleen. Opiskelija voi tehdä tehtävän suoraan GoReactiin ilman, että hänen täytyy asentaa mitään tietokoneelleen. Ohjelmistoa voi käyttää myös mobiililaitteella. 

Ohjelmisto on helppokäyttöinen eikä testausvaiheessa ole tullut esiin teknisiä ongelmia. Ohjelmistoa voidaan käyttää laajasti niin puhevammaisten tulkkauksen opintojaksoilla, viittomakieltä opiskeltaessa kuin suomen kielen ja viestinnän opintojaksoillakin. GoReactiä tullaan hyödyntämään myös kirjoitustulkkauksen opintojaksoilla. Ohjelmistoon voi lisätä lähdemateriaalin video- tai äänitiedostona tietokoneelta, mutta lähdemateriaaliksi voi lisätä myös verkossa olevan videon Youtube-linkin kautta tai esimerkiksi pdf-tiedoston. Opiskelija tai lehtori voi kuvata itseään samanaikaisesti usealla kameralla, tai toisen kameran voi asettaa kuvaamaan esimerkiksi toista tilassa olevaa henkilöä. 

Opiskelija voi kuvata tarvittaessa kahdella kameralla samanaikaisesti.
Opiskelija voi kuvata tarvittaessa kahdella kameralla samanaikaisesti. 

Palautteenantomahdollisuudet GoReactissä ovat vertaansa vailla. Opiskelija voi saada vertaispalautetta yhteen tiedostoon joko yhdeltä tai useammalta opiskelijatoverilta tai lehtorilta. Samoja palautteenantovälineitä käyttäen opiskelija voi tehdä myös itsearvioinnin. Palautetta voi antaa tekstinä, videona, audiona tai linkittämällä ulkoisen tiedoston. Lehtori voi siis linkittää palautteeseen esimerkiksi hyödyllisen verkkosivun, tai viittomakielen lehtori voi viittoa palautteen opiskelijalle suoraan suomalaisella viittomakielellä. Palautteeseen saa näkyviin aikaleiman, joka näyttää sekunnilleen, mistä videon kohdasta palautetta annetaan. Ohjelmistoon on mahdollista rakentaa erilaisia arviointiasteikkoja, ja esimerkiksi tulkkauksen arvioinnissa käytetty arviointitaulukko on mahdollista viedä ohjelmistossa helposti käytettäväksi. 

Uudessa videokielistudio-ohjelmistossa on kattavat palautteenantomahdollisuudet. 
Uudessa videokielistudio-ohjelmistossa on kattavat palautteenantomahdollisuudet. 

Ohjelmisto on otettu käyttöön Diakonia-ammattikorkeakoulun viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksessa maaliskuussa 2023. Tulevaisuuden tulkkaustaidot-hanke on järjestänyt viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen lehtoreille koulutuksen ohjelmiston käyttöön. Koulutukseen osallistuneet, palautetta antaneet lehtorit ovat arvioineet ohjelmiston olevan työnsä kannalta erittäin hyödyllinen. Myös opiskelijoilta testaus- ja käyttöönottovaiheessa saatu palaute on ollut erittäin positiivista. 


Kirjoittaja: 

Tiia Oldenburg
Projektipäällikkö
Tulevaisuuden tulkkaustaidot-hanke