Siirry sisältöön

Etätulkkauksen teknologiaa – Kun yksi laite ei riitä

Mies ja tietokone.

Etätulkkausta tehdään useilla eri sovelluksilla ja erilaisilla laitteilla. On monia tilanteita, joissa asiakas tarvitsee etätulkkaustilanteessa useampaa laitetta.

Etätulkkauksen tekninen toteutus vaatii, että asiakkaalla ja tulkilla on molemmilla käytössään vähintään yksi laite, jossa on riittävän suuri näyttö, kamera ja mikrofoni sekä toimiva internetyhteys. On kuitenkin monia etätulkkaustilanteita, joissa yksi laite ei riitä. Etätulkkaustilanteen tekninen toteutus, tulkin ja asiakkaan käytössä olevien laitteiden ominaisuudet ja asiakkaan käyttämät kommunikaation apuvälineet vaikuttavat siihen, montako laitetta etätulkkaukseen tarvitaan.

Hankkeen sidosryhmätapaamisissa ja avaintoimijoiden syventävissä haastatteluissa kartoitettiin keväällä 2022 etätulkkauksen toimivia ratkaisuja ja kehityskohteita. Laitteiden osalta keskustelussa tuli esiin useita haasteita, jotka liittyivät paitsi laitteiden ominaisuuksiin, kuten näytön kokoon ja näppäimistön käytettävyyteen, myös tarvittavien laitteiden määrään ja siihen, kuinka asiakkaat saavat käyttöönsä toimivat etätulkkauslaitteet.

Lainalaite Kelalta

Tulkkauspalveluun oikeutettujen asiakkaiden on mahdollista hakea Kelalta lainalaitetta etätulkkauskäyttöön. Laitteen saamisen yhtenä kriteerinä on, ettei asiakkaalla ole ennestään etätulkkaukseen soveltuvaa omaa laitetta. Keväällä 2022 myönnettyjä lainalaitteita oli asiakkaiden käytössä noin parikymmentä. Kelassa arvioidaan, että vähäinen etätulkkauksen lainalaitteiden määrä johtuu siitä, että suurimalla osalla asiakkaista on olemassa oleva laite, jolla pystyy tekemään etätulkkausta. Etätulkkaukseen soveltuviksi laitteiksi Kelassa katsotaan paitsi tietokone ja tabletti, myös älypuhelin. Etätulkkauksen lainalaitteen hakuvaiheessa merkityksellistä on se, millä tavoin tarve lainalaitteeseen perustellaan. Lisää tietoa etätulkkauksen lainalaitteen hakemisesta löytyy osoitteesta https://www.kela.fi/vammaisten-tulkkauspalvelu-lainalaite.

Etätulkkaustilanteet ovat moninaisia

Etätulkkausta tehdään useilla eri sovelluksilla ja erilaisilla laitteilla. On monia tilanteita, joissa asiakas tarvitsee etätulkkaustilanteessa useampaa laitetta. Viittomakielen etätulkkauksessa ja etäkirjoitustulkkauksessa useampi laite voi olla tarpeen silloin, kun etätulkkauksen toteutukseen tarvitaan kahta etäyhteyttä. Kun etätulkkaus toteutuu vaikkapa Zoomissa ja tulkattava etäkokous tulee Teamsin kautta on usein helpompaa, että etäohjelmat ovat käytössä eri laitteilla. Myös silloin, kun asiakas soittaa etätulkatun puhelun voi olla välttämätöntä, että asiakkaalla ja tulkilla on käytössään paitsi älypuhelin myös toinen laite etätulkkausta varten.

Puhevammaiset asiakkaat käyttävät monenlaisia kommunikaation apuvälineitä. Usein kommunikointilaitteen käyttö on rajattu vain kommunikointiohjelman käyttöön, eikä siihen voi ladata etätulkkauksessa tarvittavia sovelluksia. Tästä syystä etätulkkaus saattaa vaatia toisen laitteen ja etäyhteyden. Tällä hetkellä asiakas voi tarvita etätulkkauksen toteuttamiseen useita eri laitteita, jotka kaikki tulevat eri tahojen toimittamina. Kommunikointilaite ja -ohjelma voi tulla esimerkiksi Tikoteekiltä, etätulkkauslaite Kelalta ja etätilaisuuteen osallistumisen mahdollistava tietokone sosiaalitoimelta. Kysymys kuuluukin, miten eri viranomaistahot, jotka tuottavat, rakentavat tai maksavat asiakkaan palvelua, voisivat tuottaa asiakkaalle toimivan laitteiston etätulkkaukseen.

Tulkattavat tilanteet, käytössä olevat laitteet ja asiakkaiden tarpeet ovat moninaisia ja siitä syystä on mahdotonta antaa yleispätevää ohjeistusta siihen, millä tavoin ja monellako laitteella etätulkkaus kannattaa teknisesti toteuttaa. Syksyn 2022 aikana hankkeessa testataan ja arvioidaan erilaisia etätulkkauksen teknisiä ratkaisuja yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on löytää toimivia teknisiä ratkaisuja erilaisiin etätulkkaustilanteisiin. Nämä ratkaisut julkaistaan hankkeen aikana laadittavissa etätulkkauksen suosituksissa.


Kirjoittaja

Matleena Messo, tulkkauksen asiantuntija