Siirry sisältöön

Tulkit

Etätulkkauksen kehittämiseksi hankkeen aikana kartoitetaan ja testataan, mitkä koronapandemian alkaessa nopeasti käyttöön otetuista etätulkkausratkaisuista ovat osoittautuneet arjessa toimiviksi, laaditaan suositukset etätulkkauksen toteuttamiseksi sekä tuotetaan koulutusmateriaaleja etätulkkauksesta. Lisäksi hankkeessa parannetaan työelämässä toimivien uusmaalaisten viittomakielen, kuurosokeiden ja puhevammaisten tulkkien sekä kirjoitustulkkien osaamista etätulkkauksesta.