Siirry sisältöön

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke toivottaa rauhallista joulun aikaa!

Kuvituskuva, mies istuu kirjapinon päällä läppäri sylissä, nainen viittoo, taustallaan näyttötaulu
Monen jo vähitellen siirtyessä joulun ajan vapaille, haluamme toivottaa kaikille erittäin hyvää ja rauhallista joulun aikaa. Hankkeessa on tapahtunut syksyn aikana paljon ja ensi keväänä on odotettavissa vielä paljon lisää mielenkiintoisia asioita. Pidä siis silmät ja korvat auki!

Tulevaisuuden tulkkaustaidot-hankkeessa kehitetään tulkkikoulutuksen digitaalisia oppimisympäristöjä, etäopetusta ja etätulkkausta. Tulkkauksen lehtorit ovat syksyn aikana kouluttautuneet digipedagogiikkaan ja erilaisiin sovelluksiin liittyen. Hankkeessa on kartoitettu tulkkausalalla toimivia etäopetuksen tapoja ja kokeiltu uudenlaisia teknisiä ratkaisuja, kuten muun muassa 360°-kuvia ja videoita sekä skenaariotyökalua. Hankkeessa on kartoitettu viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutukseen sopivia videokielistudio-ohjelmia nykyisen ohjelman tilalle. Uusi videokielistudio-ohjelma, jota opiskelija voi käyttää kotonaan vaikkapa kännykällään, otetaankin Diakissa käyttöön alkuvuodesta. Uudenlaisia etäopetuksen tapoja ja videokielistudio-ohjelmaa on testattu ja uutta opetusmateriaalia on suunniteltu yhdessä viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen koulutuksen opiskelijoiden kanssa.

Laajaa sidosryhmätyötä on tehty myös etätulkkauksen kehittämisen osalta, kun hankkeessa on valmisteltu etätulkkauksen suosituksia. Suositukset julkaistaan ensi vuonna ja niissä huomioidaan kaikki tulkkaustilanteen osapuolet: viittomakielinen, kuurosokea, kuuroutunut, huonokuuloinen tai puhevammainen asiakas, tilanteessa oleva tulkki sekä tulkkaustilanteen kolmas osapuoli. Eri sidosryhmät ovat olleet laajasti mukana suositusten laatimisvaiheessa.

Syksyn aikana hanketta on esitelty kahdessa eurooppalaisessa, viittomakielen tulkeille ja kirjoitustulkeille suunnatussa, seminaarissa sekä pohjoismaisessa tulkkikouluttajien seminaarissa. Ensi vuonna Tulevaisuuden tulkkaustaidot on mukana ITK-konferenssissa (Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa) sekä omalla foorumiesityksellään että Diak:n Digihankkeiden yhteisessä, toiminnallisessa sessiossa.


Tulevaisuuden tulkkaustaidot- Digitaalisuus tulkkikoulutuksessa ja työelämässä on tammikuussa 2022 alkanut hanke, joka jatkuu elokuuhun 2023. Hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu ja sen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Kansallinen rahoittaja on Hämeen ELY-keskus.

Somessa: #Tulevaisuuden Tulkkaustaidot


Yhteystiedot:

Projektipäällikkö Tiia Oldenburg
p. 050 434 2506
tiia.oldenburg@diak.fi

Tulkkausalan asiantuntija Matleena Messo
p. 050 523 1708
matleena.messo@diak.fi

Tulkkausalan asiantuntija Marja Eskel (16.1.2023 alkaen)
marja.eskel@diak.fi