Siirry sisältöön

Tulevaisuuden tulkkaustaidot – hankitaan ne nyt!

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke luo uusia digitaalisia mahdollisuuksia ja käytäntöjä tulkeille, lehtoreille, opiskelijoille ja asiakkaille. 

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa kartoitetaan digitaalisten oppimisympäristöjen, tulkkauskoulutuksen etäsimulaatioiden ja etäharjoitteluiden mahdollisuudet, sekä etätulkkauksen nykytila ja tulevaisuuden kehittämistarpeet. Simulaatioita ja harjoitteluita kehitetään hankkeen aikana etätoteutuksia kohti. Hanke parantaa lehtoreiden, tulkkien ja opiskelijoiden osaamista yhteistyössä asiakkaiden kanssa. 

Toteuttaja ja hankkeen hallinnoija

Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)

Hankkeen rahoittaja

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto, ja kansallinen rahoittajaviranomainen on Hämeen ELY-keskus.

Hankkeen kesto on 1.1.2022–31.8.2023.