Siirry sisältöön

TULEVAISUUDEN TULKKAUSTAIDOT -HANKE 

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeessa vahvistetaan tulkkien, asiakkaiden ja kouluttajien osaamista etäopetuksesta ja etätulkkauksesta.  

Hankkeessa kartoitetaan etäopetuksen ja etätulkkauksen nykytila ja oppimisympäristö tulkkauskoulutuksessa ja tulkkauskentällä. Hankkeessa tuotetaan koulutusmateriaaleja viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen etäopetuksen ja etätulkkauksen tueksi.

Lisäksi hankkeessa koulutetaan tulkkauksen lehtoreita ja tulkkeja etäopetuksen ja etätulkkauksen uusista käytännöistä sekä kehitetään digitaalista oppimisympäristöä ja luodaan suositukset etätulkkaukseen. 


Hankkeessa laaditaan suositukset etätulkkauksen laadukkaaseen toteuttamiseen yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Suosituksissa huomioidaan kaikki tulkkaustilanteen osapuolet mukaan lukien kuuleva asiakas, tulkkauspalveluun oikeutettu asiakas, asiakasta tulkkauksessa avustava henkilö ja tulkki.

Suositukset tehdään viittomakielen etätulkkaukseen, kuurosokeiden etätulkkaukseen, puhevammaisten etätulkkaukseen sekä kirjoitustulkkaukseen etänä. Suositukset julkaistaan sähköisessä muodossa, jolloin niitä on mahdollista päivittää ja niihin voidaan lisätä videoita.