Siirry sisältöön

Etäsimulaatiot ja -harjoitukset

Simulaatioita käytetään monilla ammattialoilla, sillä parhaimmillaan simulaation kautta oppiminen on havainnollistavaa, kokemuksellista, ohjauksellista, aktivoivaa ja opiskelijakeskeistä. Simulaatio on turvallinen paikka harjoitella ja simulaation kautta on mahdollista kokeilla sellaistakin, mitä ei ole tosielämässä päässyt harjoittelemaan. Opiskelija on simulaatiossa aktiivinen toimija.

Simulaatio-oppiminen kannustaa oppimaan, tukee opiskelijan tiimityö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kehittää päätöksentekotaitoja. Moniammatillisten simulaatioiden kautta on mahdollisuus kehittää moniammatillista työskentelytaitoja. (Rosqvist, 2023.)

Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauksen opetuksessa järjestetään moniammatillisia simulaatioita sekä runsaasti erilaisia harjoituksia, joissa opiskelijat toimivat erilaisissa rooleissa. Etäharjoituksen järjestämisessä tulee huomioida harjoituksen vaatima tekninen välineistö.

Simulaatiota tai etäharjoitusta suunnitellessa ajankäyttö tulee miettiä tarkkaan, jotta loppukeskustelulle jää riittävästi aikaa. Myös tarvittavien laitteiden ja sovellusten määrä huomioitava etäharjoitusta suunniteltaessa ja harjoitukseen valmistautuessa. Materiaalipaketista löydät simulaation järjestäjän muistilistan ja esimerkin oppimiskeskustelun rungosta!

Simulaation vaiheet

Oppimiskeskustelun vaiheet.