Siirry sisältöön

Digitaaliset valmiudet tulkkauspalveluissa ovat avain saavutettavampaan yhteiskuntaan

Kuvituskuva, mies istuu kirjapinon päällä läppäri sylissä, nainen viittoo, taustallaan näyttötaulu
Viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkaus on muuttunut radikaalisti korona-aikana ja tulkkausalan koulutusten sekä palveluiden tulee vastata näihin muuttuviin tarpeisiin. Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hanke kehittää etäopetusta, etätulkkausta ja digitaalisia oppimisympäristöjä tulkkausalalla. Hankkeen avulla tulkkauksen opiskelijat saavat parempaa koulutusta, etätulkkausta käyttävät asiakkaat laadukkaampaa etätulkkausta, ja saavutettavuus paranee yhteiskunnallisesti.

Koronapandemia ja oppimisympäristöjen digitaalinen muutos ovat vieneet tulkkausalaa voimakkaasti etäopetuksen ja etätulkkauksen suuntaan.

– Etätulkkaus kehittyy jatkuvasti ja opetuksen pitää pysyä kehityksessä mukana. Tulkkausalan koulutus on muuttumassa yhä monimuotoisemmaksi ja tarvitsee uusia opetusinnovaatioita ja koulutusmateriaaleja, kertoo projektipäällikkö Ulla Niittyinperä Diakonia-ammattikorkeakoulusta.

Hanke kehittää etäopetusta yhdessä lehtoreiden ja asiantuntijoiden kanssa sekä luo uutta koulutusmateriaalia sekä etäopetukseen että etätulkkaukseen. Hankkeessa tehdään yhteistyötä asiakkaiden, tulkkien, etujärjestöjen sekä palveluntuottajien kanssa. Yhtenä tavoitteena hankkeella on testata ja arvioida etätulkkauksen ja etäopetuksen teknisiä toteutusmahdollisuuksia, kuten digitaalisia videokommentointiohjelmia kielistudiokäyttöön ja 360-videokuvausta materiaalinvalmistukseen.

– Hankkeen tuloksena opiskelijat saavat parempaa koulutusta ja etätulkkausta käyttävät asiakkaat laadukkaampaa etätulkkausta. Lisäksi tulkkausalan koulutuksen ja tulkkipalveluiden paraneminen on yhteiskunnallinen saavutettavuuskysymys, Niittyinperä sanoo.

Tulevaisuuden tulkkaustaidot-hankkeessa laaditaan lisäksi myös suositukset etätulkkauksen toteutukseen Suomessa. Lisäksi kehitetään etäharjoitteluja ja etäsimulaatioita varten teknisesti ja pedagogisesti toimivat mallit.

Tulevaisuuden tulkkaustaidot -hankkeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Hankkeen toiminta-aika on 1.1.2022–31.8.2023. Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta tulevaisuudentulkkaustaidot.diak.fi. Hanketta voi seurata sosiaalisessa mediassa hashtagilla #TulevaisuudenTulkkaustaidot.


Yhteystiedot

Projektipäällikkö Ulla Niittyinperä

Sähköposti: ulla.niittyinpera@diak.fi

Puhelinnumero: 045 6785522